به اجرا گذاشتن مهریه

به اجرا گذاشتن مهریه

به اجرا گذاشتن مهریه

به اجرا گذاشتن مهریه

به اجرا گذاشتن مهریه به چه صورتی انجام می شود؟

همانطور که در مقالات گذشته خدمت شما عزیزان مطرح کرده ایم مهریه در واقع چیزی است که دارای ارزش مالی می باشد و به عنوان هدیه از جانب مرد به زن داده می شود .

برای تعیین میزان مهریه هیچ ممنوعیتی وجود ندارد و باید به این نکته توجه کرد که زن می تواند مهریه خود را ببخشد یا اینکه عندالمطالبه دریافت کند یعنی در هر زمانی که زن خواست باید مهریه اش پرداخت شود که این عهد در عقد نامه ذکر می شود که پرداخت به چه صورت باشد.
و اما موضوع مورد بحث ما به اجرا گزاشتن مهریه توسط زوجه می باشد. این باور غلط که در بین خانم ها باب است که فکر می کنند با به اجرا گذاشتن مهریه دادگاه و قاضی محترم رای بر پرداخت حتمی آن را می دهد اما به این صورت نمی باشد. باید مراحل قانونی خود را طی کند ممکن است از ۱ سال تا بیشتر هم طول بکشد که بستگی به توانایی در پرداخت مهریه توسط زوج را دارد.
مهریه در واقع از زمان پیامبر تا کنون در میان مسلمانان باب بوده است و در واقع می توان گفت که مهریه حق زن است و می تواند آن را دریافت کند و یا اینکه با رضایت خود آن را بر مردش ببخشد.

قانونبه اجرا گذاشتن مهریه

قانون مهریه ۹۶.در به اجرا گذاشتن مهریه چند نکته برای قاضی محترم دادگاه مهم است. این که زوجی که مهریه را به اجرا گذاشته است آیا با دلایل قاطع درخواست جدایی و دریافت مهریه داده است یا خیر.
در واقع باید بدانید زنی که حق همسری خود را به جا نیاورده و فقط برای مهریه و دریافت ان ازدواج کرده با زنی که شوهرش وی را ترک کرده است و خرج و مخارج وی را نمی دهد مطمئنا در اجرای حکم باهم متفاوت هستند قاضی محترم با توجه به تجارب خود و اطلاعات صحیح از پرونده رای خود را مبنی بر به اجرا گذاشتن مهریه ارائه می کند .
و اما مسئله دیگر وجود دارد بعد از اینکه دادگاه رای را مبنی بر دریافت مهریه توسط زن صادر کرد اگر مرد توانایی پرداخت داشته باشد که از حقوق وی کم خواهد شد و اگر نداشته باشد و از پرداخت آن سر باز زند دادگاه سعی بر توقیف اموال وی می کند. اما این موضوع قابل بیان می باشد که گاهی مرد اموال خود را برای جلوگیری از توقیف به دوستان یا خانواده واگذار می کند.که این کار اگر توسط دادگاه روشن شود به منظور حیله و فریب قانون و دور زدن رای قاضی بوده و مطمئنا با وی برخورد خواهد شد.
زوجه می تواند برای دریافت مهریه خود از چنین فردی به دادگاه خانواده برود و شکایت خود را مطرح کند تا به آن رسیدگی شود.
شما عزیزان می توانیدبرای دریافت مشاور حقوقی با شماره های تماس ما ارتباط برقرار کنید.