حضانت فرزند در طلاق توافقی

حضانت فرزند در طلاق توافقی

حضانت فرزند در طلاق توافقی

حضانت فرزند در طلاق توافقی.در طلاق توافقی باید حضانت فرزند نیز به صورت توافقی تعیین شود. طبق ماده ۲۹قانون حمایت از خانواده، دادگاه مکلف است در بررسی پرونده طلاق از هرنوع که باشد حتی توافقی، نسبت به حضانت فرزندان نیز تعیین تکلیف کند.در قانون آمده که دختر بالای ۹ سال و پسر بالای ۱۵سال حق حضانت با پدر است ولی در حال حاضر این قانون کاربرد ندارد.

دادگاه باتوجه به شرایط فرزندان و رضایت آنان رأی صادر می کند. اگر خانواده ای فرزندان کمتر از ۹سال و ۱۵سال داشته باشند، زوجین با توافق هم حضانت فرزندان را مشخص میکند که چه کسی حق حضانت را پیدا می کند و طرف مقابل چقدر حق ملاقات فرزند را دارد.

نفقه فرزند در طلاق توافقی

حضانت فرزند در طلاق توافقی. در دادگاه باید نفقه فرزند مشخص شود و نفقه به عهده کیست و میزان آن چقدر است. درحال حاضر آنچه در قانون آمده حضانت فرزند دختر و پسر تا پایان ۷سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر می باشد. آنچه در دادگاه مدنی و خانواده حائز اهمیت است مصلحت اندیشی درمورد فرزند است

در دادگاه باید زوجین با توجه به مصلحت فرزند باهم به توافق برسند که حضانت به عهده کدام والد باشد.نفقه فرزند هم بر طبق قانون از تکالیف پدر است مگر اینکه زن و شوهر توافقی نظری به غیر از این داشته باشند. در رأی دادگاه می توان بعداً تجدید نظر کرد.

حضانت فرزند در طلاق توافقی. بعد از طلاق اگر به هر دلیل قانونی و موجه طرف دیگر ثابت کند که سلامت جسمانی و روحی و تربیتی فرزند در خطر است و طرف مقابل صلاحیت نگهداری فرزند را ندارد می تواند از دادگاه تقاضای سلب حضانت کند.

در پرونده های طلاق توافقی معمولاَ خانم ها دوست دارند که حضانت دائم فرزند با ایشان باشد. در این زمینه باید با شوهر توافق شده باشد که پس از ۷سال تمام سن فرزند، بازهم حضانت با مادر باشد ولی در صورت اثبات عدم صلاحیت مادر در آینده سرپرستی از او سلب خواهد شد.

حضانت فرزند در طلاق توافقی.طبق ماده ۱۱۷۰قانون مدنی اگر زن ازدواج مجدد داشته باشد حضانت از او سلب می شود. البته باید متذکر شویم در این قانون نیز می توان زوجین باهم توافق کنند. در طلاق توافقی مرد و زن می توانند باهم به تفاهم برسند که حضانت فرزند با چه کسی باشد بهتر است. در هر صورت نفقه با پدر است.

حضانت دختر و پسر در طلاق توافقی

مثلاً در بعضی موارد فرزند دختر تا ۱۰سالگی و پسر تا ۱۲سالگی نزد مادر می باشند. نفقه نیز با پدر است مگر اینکه در مورد نفقه نیز به نحوی باهم به توافق برسند. اگر بعداز طلاق به هر نحوی یکی از والد نتوانست حضانت فرزند را خوب اعمال کند با اثبات این ادعا حضانت به والد دیگر منتقل می شود.

حضانت فرزند در طلاق توافقی. در مدتی که فرزندان نزدیکی از والدین می باشند طرف مقابل حق ملاقات فرزند را دارد و این قرار ملاقات حقی است که هم پدر و هم مادر از آن برخوردارند. هیچ یک از طرفین مانع این حق ملاقات نمی تواند باشد.

بنابراین در این نوع طلاق طرفین درمورد نحوه ملاقات فرزندان نیز به توافق میرسند. گواهی عدم سازش که در دادگاه صادر می شود سه ماه اعتبار دارد. اگر حتی یک روز از تاریخ مدت اعتبار آن گذشته باشد، دادگاه و دفاتر رسمی طلاق هیچ اقدامی روی آن انجام نمی دهند.

نوشته های مرتبط:

طلاق توافقی چه مدت طول می کشد

چگونه آسان و سریع طلاق بگیریم

طلاق توافقی و مهریه آن