حق طلاق مرد

حق طلاق مرد در چه شرایطی محدود می شود؟ آیا همیشه حق طلاق مرد برقرار می باشد؟

مرد می تواند با رعایت کردن شرایطی که در قانون مدنی جامعه وضع شده است در هر زمان که خواست نسبت به طلاق همسرش اقدام کند.

شرایط قانون مدنی به شرح زیر است:

پرداخت حق و حقوق زن طبق قانون که شامل میزان مهریه،نفقه ،اجرت مثل،نصف کردن دارایی و دادن نصف آن به زن می باشد.

مزایای طلاق از طرف مرد توسط وکیل

مشخص کردن مهریه در طلاق از طرف مرد

نفقه در صورت طلاق از طرف مرد باید پرداخت شود

اگر درخواست طلاق از جانب مرد باشد اجرت المثل تعلق می گیرد

تصنیف دارایی زندگی مشترک اجرا خواهد شد

در طلاق حضانت فرزند مطابق قانون صورت می گیرد

در طلاق رجعی مرد می تواند بدون در نظر گرفتن تشریفات دوباره به زن رجوع کند.در طلاق رجعی مرد می تواند در زمان عده بدون نیاز داشتن به تشریفات به همسر خود رجوع کند.

دادگاه موظف است در تمام موارد درخواست طلاق به منظور ایجاد صلح بین زوجین آن ها را به داوری ارجاع دهد.البته این موضوع در مورد طلاق توافقی صدق نمی کند.

دادگاه بعد از بررسی و پذیرفتن نظر داوران رای را صادر می کند در صورت نپذیرفتن آن نظر را رد می کند.

مرد قادر است در صورت عدم تمایل به انجام امور طلاق به صورت شخصی آن را به عهده یک وکیل پایه یک دادگستری بگذارد.

اگر امور طلاق از جانب وکیل پیگیری شود چه مزایایی به همراه دارد

مدت زمان انجام گرفتن طلاق ۵ ماه می شود.

نیازی نیست مرد به صورت فیزیکی در دادگاه حضور داشته باشد.

در زمان برگزاری جلسه داوری نیازی به حضور مرد نمی باشد.

طریقه پرداخت حق و حقوق زن توسط وکیل پیگیری می شود.

اجرای صیغه طلاق بدون حضور مرد توسط وکیل انجام می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حق طلاق مرد با موسسه حقوقی تهران وکیل تماس برقرار کنید.این موسسه با برخورداری از وکلا و مشاوران حقوقی مجرب آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشد.