خیانت زنان شوهردار

خیانت زنان شوهردار

خیانت زنان شوهردار

خیانت زنان شوهردار

خیانت زنان شوهردار متاسفانه امروزه شاهد به وقوع پیوستن خیانت هایی از جانب زوجین هستیم که می توان گفت این خیانت ها به نوعی دال بر بیمار بودن این دسته از زوجین می باشد.

در واقع انسان وقتی به یک چیز یا یک نفر متعهد می شود ابتدا علاقه را در نظر می گیرد و بعد صفات دیگر که حتی اگر به صورت ناچیز بد هم باشند به واسطه علاقه می توان ان صفت بد را حل نمایند تا کار به خیانت نرسد.

وقتی صحبت از خیانت می شود اولین چیز و مسئله ای که در ذهن شما جرقه می زند خیانت جنسی و عاطفی می تواند باشد که ما اینکه خیانت زن به شوهر می تواند در همه زمینه ها اعم از مالی معنوی ،کاری، خیانت در امانت و… باشد.

در مورد خیانت اول زن به مرد که تحت عنوان خیانت زنان شوهردار اطلاق می شود خیانت در روابط جنسی نامشروع و احساسی می باشد اگر شاهد بر کار زن وجود داشته باشد و تعداد شاهدین هم از ۳ نفر به بالا باشد آنگاه دادگاه حکم زنارا جاری می کند.

در این مورد یعنی خیانت زن به شوهر از طریق روابط نامشروع جنسی در کتاب الهی ما قران نیز آمده است که باید برای گفته خود شاهد بیاورید وقسم بخورید که جز راست نمی گویید و ۴مرتبه نام خدای متعال بیاورید و پنجمین مرتبه بگویید لعنت خدا بر کسی که دروغ می گوید.

مجازات خیانت زنان شوهردار

این موضوع را باید بدانید که بعد از اینکه زنای زن توسط قاضی تصویب شد زن بر همسرش حرام می شود.

و زن و مرد بدون اینکه بینشان خطبه ای خوانده شود بر هم حرام می شوند و طلاق آنها صادر می گردد.

و اما موردی که قابل بحث است میزان مجازات است .در گذشته چه مرد و چه زنی که خیانت می کردند حکم شلاق داشتند و حتی سنگسار را در پی داشت و در بعضی موارد هم مرگ.

که از گذشته تا کنون قانون دستخوش تغییراتی شد و قانون مجازات مطابق با خیانت زوجین توسط قاضی محترم تعیین میگردد.

در قانون جدید اگر خیانت به گونه ای باشد که به صورت بوسیدن و رد و بدل شدن عواطف و احساسات باشد ۹۹ضربه شلاق در پی دارد.

قوانین مربوط به زنا بسیار زیاد است و با توجه به حد زنا تعیین می گردد.برای کسب اطاعات در مورد مجازات خیانت زنان شوهردار با مشاوران ما تماس برقرار کنید.