درخواست طلاق از طرف زن در دوران عقد

درخواست طلاق از طرف زن در دوران عقد

درخواست طلاق از طرف زن در دوران عقد

درخواست طلاق از طرف زن در دوران عقد

درخواست طلاق از طرف زن در دوران عقد چگونه است؟ طلاق در دوران عقد چگونه انجام می شود؟ زمان عقد به دورانی گفته می شود که با وجود ایجاد عقد نکاح دائم بین زن و مرد نزدیکی بین آن ها برقرار نشود یا هنوز زندگی مشترک خود را شروع نکرده باشند.

طلاق در دوران عقد

در نوشته به بررسی و توضیح طلاق در دوران عقد می پردازیم.در صورتی که درخواست طلاق از طرف زن در دوران عقد مطرح شود و طلاق از نوع طلاق توافقی نباشد و شوهر در خصوص جدایی رضایت نداشته باشد،این جدایی مشروط به اثبات عسر و حرج به دادگاه از طرف زن است یا در غیر اینصورت باید یکی از شروط ۱۲ گانه که در عقدنامه درج شده است برقرار شود البته این شروط باید در زمان جاری شدن عقد توسط زوجین امضا شود.

در مورد اثبات عسر و حرج باید بگوییم که اثبات این قضیه کمی دشوار است چون دوران عقد طبیعتا دوره و زمان کوتاهی دارد مگر اینکه مدت زمان زیادی به تشخیص عرف از دوران عقد گذشته باشد و زن بلاتکلیف باشد.پس بهتر است یکی از موارد شروط ۱۲ گانه را بررسی کنیم.

باید بگوییم که اگر نگاهی اجمالی به شروط ۱۲ گانه عقد نامه بیندازیم متوجه می شویم شرط ۱۰ عقد نامه برای درخواست طلاق از طرف زن در دوران عقد صدق نمی کند و باقیه شروط در دوران عقد صدق می کند.

طلاق از طرف زن در دوران عقد

به طور کل طلاق از طرف زن کاری سخت است ولی اگر زنی مصر به گرفتن طلاق به خصوص در دوران عقد باشد می تواند از طریق مطالبه مهریه،درخواست نفقه و یا با درنظرگرفتن حق حبس خود در دوران عقد به قول عام به مرد فشار وارد کند تا رضایت به طلاق دهد و در اکثر اوقات مرد راضی به طلاق توافقی می شود.

در این موارد زن با بخشیدن تمام مهریه استحقاقی طلاق خود را می گیرد یا به مقدار خاصی از مهریه به توافق می رسند و باقی آن را مشروط به گرفتن طلاق می بخشد.

البته باید یادآور شویم در صورتیکه زن از شوهر خود وکالت طلاق داشته باشد و اگر این وکالت طلاق کامل باشد می تواند با انتخاب وکیل و گرفتن طلاق توافقی خود را از آن زندگی مشترک رها سازد.

برای دریافت اطلاعات دقیق و مشاوره برای درخواست طلاق از طرف زن در دوران عقد با مشاوران تهران وکیل تماس برقرار کنید.