درخواست طلاق توافقی

درخواست طلاق توافقی

درخواست طلاق توافقی

طلاق توافقی

درخواست طلاق توافقی :برای گرفتن طلاق توافقی باید زن و شوهر به همراه شناسنامه و عقد نامه به دادگاه بروند و فرم در خواست را پر کنند و همه مسائل مانند حضانت فرزند و ملاقات با او و نیز تمامی امور مالی  مانند مهریه جهزیه و نفقه را مشخص کنند.

در واقع طلاق توافقی همه چیز به توافق زن و شوهر بستگی دارد و معمولا بیشتر انها پس از توافق در مسایل مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه نفقع و جهیزیه ودر صورت داشتن فرزندی مشترک سر پرستی  بچه به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش یا همان طلاق توافقی  را تنطیم و به دادگاه تسلیم می کنند .

درخواست طلاق توافقی

درخواست طلاق توافقی

پس از تقدیم دادخواست طلاق  طبق روال معمول دادگاه به انها تکلیف میکند که هریک از زوجین داوری  از میان بستگانشان معرفی کنند که این داور ها باید با زوجین مذاکره کرده و سعی  در مصالحه انها داشته باشند.

 اگر داوران به نتیجه نرسیدن  گزارش خود را به دادگاه ارائه می دهند و دادگاه نیز بر اساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر می کند و انها می توانند با ارایه گواهی به دفتر خانه طلاق صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند.

گواهی عدم امکان سازش صادر می کند . گواهی عدم امکان  سازش به مدت  3 ماه اعتبار دارد. یعنی اگر زوجین طرف 3ماه ان را اجرا نکردند دیگر اعتباری ندارد

مشکلات طلاق توافقی

 معمولا پس از صدور حکم طلاق توافقی شوهر هیچ اجبرای برای امدن به محضر ندارد و چون این طلاق با توافق طرفین صورت می گیر به لحاط قانونی رفتن به محضر هم باید با توافق طرفین باشد . برای حل ای مشکل شاید بهترین راهکار این باشد که طرفین  الزام رفتن به  محضر را نیز جزئی از تعهدات خود در دادخواست ذکر کنند تا در نهایت د رحکم دادگاه  منعکس شود. در این صورت می توان الزام شوهر را به انچه خود تعهد داده است، از دادگاه در خواست کرد.

 نحوه ملاقات فرزند چگونه است: در زمتنی که حضانت فرزند با مادر باشد پدر حق ملاقات فرزند ذا خواهد داشت و بلعکس در زمانی که حضانت فرزند با پدر است مادر می تواند فرزندش را ببیند

لذا در زمان طلاق  توافقی زن و مرد می تواند در خصوص ساعت ملاقات  با فرزند و تعداد روز های ملاقات در هفته بایکدیگر توافق نمایند مثلا زن عنوان کند که مرد در روز های  دوشنبه و جمعه  در ساعت 10 صبح تا 4 عصر می تواند فرزند  خود را ملاقات کند.

مراحل طلاق توافقی

1 – اول با خودتان حرف بزنید و به این باور برسید که قصد طلاق توافقی را دارید  (امید وارم که از این کار صرف نطر کنید)

2- اکنون شما نیاز به وقت حضوری دارین تا مدارک خود را تحویل وکیل متخصص  امور  خانواده بدهید

3- پس از تعین وقت با وکیل زن و مرد باید در این موسسه و پیش وکیل حاضر شوند و توافقات خود را در خصوص مهریه. نفقه حضنات فرزند و…… مکتوب نمایند

4- وقتی توافقات توسط زوجین و زوج انجام شد هر یک صورتجلسه تنظیم شده توسط وکیل را امضا می کنند سپس اقدامات بعدی توسط وکلا انجام خواهد شد و حضور در جلسات مشاوره بدون نیاز زوجین انجام میشود

 5- در مرحله بعد زوجین باید پس از حضور در ازمایشگاه گواه عدم بارداری دریافت کند و تحویل وکیل بدهد.

6- در مرحله اخر با حضور وکلا صیغه طلاق در دفترخانه جاری و در شناسنامه ثبت خواهد شد و سند طلاق تحویل زن و  مرد میشود