صدای وکیل

صدای وکیل

صدای وکیل

صدای وکیل

صدای وکیل چیست؟صدای وکیل به چه منظوری ارائه می گردد؟

بی شک روز شادی و جشن واقعی جامعه وکلا و حقوقی کشور روزی است که قانون به شکل صحیح و بر محور عدالت اجرا شود.در همین راستا محقق شدن دو طرح مهم طبق موضوعات قانونی برنامه پنجم توسعه باعث ایجاد پیوند محکم بین مردم و وکیل می شود.انتظار می رود که این دو طرح یا پیشنهاد از طریق وکلای تهران پیاده سازی شود.

صدای وکیل کشور

۱٫دو عضو گوش و چشم در میان اعضای بدن موثرترین و بهترین اطلاع رسان در برقراری روابط اجتماعی است.

۲٫رادیو و کاربرد آن و علمکرد رسانه ای موثر آن غیرقابل انکار است.مدت زمان بسیاری است که افراد جامعه از طریق ابزارآلات نظیر گوشی و اینترنت بدون اینکه از فعالیت روزمره خود دست بکشند به رادیو گوش می دهند.

۳٫پیش درآمد گرفتن حق از حقوق مدنی رعایت کردن اصل کرامت و احترام گذاری به حقوق شهروندی است.هر شهروند حق دارد به طور کامل از حقوق خود در جامعه اطلاع یابد.این حقوق نظیر حق آموزش،حق عدالت خواهی،مراجعه کردن به دادگاه در زمان نیاز،حق انتخاب وکیل می باشد که شهروند باید نسبت به آن اطلاعات جامع کسب کند.

۴٫یکی از حقوق اساسی هر شهروند عدالت خواهی است و هر فرد می تواند به منظور احقاق حق خود و دادخواهی به دادگاه ها و مراکز قضایی صالح رجوع کند.

۵٫در تموم دادگاه ها طرفین دعوا این حق را دارند که برای خود وکیل پایه دادگستری انتخاب کنند ولی اگر این توانایی را نداشته باشد باید برای آن ها امکانات فراهم شود تا بتوانند وکیل انتخاب کنند.

۶٫رسانه ملی از جمله رادیو و تلویزیون باید عملکرد خود را بر محور ترویج صحیح  فرهنگ حقوقی نظیر عدالت خواهی،حق دفاع و حق داشتن وکیل حقوقی برای احقاق حقوق مدنی و اجتماعی قرار دهد.

دومین طرح پیشنهادی این است که کانون وکلای دادگستری در نظر دارد طی امضای تفاهم نامه ای با معاونت سازمان صدا و سیما،برنامه ای همیشگی با عنوان صدای وکیل از رسانه ملی پخش شود.

اجرای این برنامه باعث می شود مردم جامعه با جامعه وکالت یک پیوند قوی و ناگسستنی برقرار کنند .