طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن :در ابتدا به اختصار شرط های دوازده گانه ضمن عقد را بیان می کنیم :

 1. زوج به مدت شش ماه نفقه را به زوجه پرداخت نکند.

     2.زوج بتواند بدی رفتار مرد را به اثبات برساند

  1. زوج به بیماری خطر ناکی دچار شده باشد که درمان آن غیر ممکن باشد.
  2. زوج دیوانه باشد و امکان فسخ نباشد
  3. زوج مشغول به کاری باشد که مخالف آبروی زوجه باشد
  4. زوج به 5 سال یا بیشتر حبس محکوم شده باشد
  5. زوج به مواد مخدر یا مشروبات الکلی اعتیاد داشته باشد و به زندگی صدمه بزند
  6. زوج زندگی را به مدت شش ماه پشت سر هم ترک کند
  7. زوج به هر جرمی محکوم بشود
  8. بچه دار نشدن در صورتی که مشکل از جانب زوج باشد و پنج سال از زندگی گذشته باشد
  9. زوج مفقود الاثر شده باشد و بعد از گذر شش ماه زوجه می تواند به دادگاه مراجعه کند
  10. زوج بدون اجازه زوجه ازدواج مجدد بکند.

 

طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن

حال سوال رایجی که مطرح است آن است که اگر زن  و مرد یا یکدیگر تفاهم نداشته باشند زن می تواند درخواست طلاق دهد؟

پاسخ این سوال خیر است .صرفا نداشتن تفاهم دلیلی برای طلاق از جانب زن نمی باشد.

حال ما می خواهیم کمی از سوالات رایجی که در رابطه با مهریه مطرح میشود را برای شما بیان کنیم:

 1. در صورتی که زن رابطه نامشروع داشته باشد مهریه به او تعلق خواهد گرفت
 2. زن برای طلاق باید یکی از شروط 12گانه مطرح شده در بالا را داشته باشد و یا باید وکالت در طلاق را داشته باشد
 3. اگر شش ماه مرد به زن نفقه ندهد، حق طلاق با زن است
 4. زن نمی تواند بعد از طلاق نصف مال مرد را بگیرد
 5. اگر مرد همسرش را بزند و صورت زن را کبود کند و به او آسیب بزند حق طلاق با زن خواهد بود
 6. زن فقط در صورتی می تواند مهریه را بگیرد که حق طلاق با او باشد
 7. زن بعد از طلاق می تواند جهیزیه خود را پس بگیرد

اگر زن بخواهد از مرد طلاق بگیرد باید مدارک زیر را همراه خود داشته باشد:

اصل سند ازدواج، اصل شناس نامه اش، کپی کارت ملی اش

حال ممکن است اصل سند ازدواج در اختیار زن نباشد که در این صورت باید به دفتر خانه ای که در آن عقد کرده است مراجعه کند و رو نوشت آن را از آن دفتر خانه دریافت کند.

به نظر شما آیا طلاق از جانب زن مزیت هایی نیز دارد یا خیر؟ پاسخ به این سوال مثبت است که ما پنج مورد از آن را بیان می کنیم:

 1. اگر زن یکی از شروط 12 گانه را داشته باشد طلاق حدودا پنج ماه زمان میبرد
 2. نیازی نیست که زن در دادگاه حضور داشته باشد
 3. نیازی نیست که زن در جلسات داوری حضور داشته باشد
 4. کلیه حق و حقوق زن توسط وکیل گرفته می شود که منظور از این حق و حقوق مهریه و نفقه است
 5. و در پایان صیغه طلاق بدون حضور زن خوانده می شود.