قانون مهریه ۹۶

قانون مهریه ۹۶٫به خدمت شما عزیزان می رسانیم که در هنگام ازدواج زوجین و عقد دائم و موقت از جانب مرد یک هدیه تقدیم به همسر می شود که در اصطلاح به آن مهریه یا صداق معینه میگویند.

میزان و مقدار این هدیه به طرفین و توافق آنها بستگی دارد ممکن است مهریه سکه باشد تعداد سکه ها به توافق بستگی دارد همچنین در انتخاب مهریه هیچ ممنوعیتی وجود ندارد.

می توان میزان مهریه کمتر از ۱۰۰ و بیشتر از ۱۰۰۰ سکه طلا باشد. و یا اینکه ممکن است مهریه فقط شاخه گل باشد بنابراین می توان بیان کرد که می توان با توجه به توافق طرفین مهریه های مختلفی در نظر گرفت.

قانون مهریه ۹۶٫در این میان باید به این موضوع توجه کرد که در قانون جدیدی که برای پرداخت مهریه در نظر گرفته اند تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی را باید پرداخت کنند یعنی اگر در عقد نامه تعداد ۱۰۰۰ سکه هم ذکر شده باشد از نظر قانونی زوجه فقط ۱۱۰ سکه را دریافت می کند.

هدف از این میزان مهریه برای پرداخت این است که در دادگاه های طلاق امکان پرداخت برای وجود داشته باشد چون گاهی مرد استطاعت مالی ندارد که میزان بیتشری از مهریه را پرداخت کند

قانون مهریه سال ۹۶

در نتیجه برای عدم پرداخت مهریه یازداشت می شدند که این جلوه مناسبی نداشت به همین منظور قانون را به این صورت نوشته اند.

در نوشته های قبل مطالبی پیرامون انواع مهریه در حقوق ایران،عرف مهریه در ایران،جزئیاتی از قانون مهریه ۹۶ و قانون جدید مهریه سال ۹۶ برای شما ارائه دادیم.

قانون مهریه ۹۶٫موضوع دیگر مورد بحث مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالستطاعه می باشد.

منظور از هرکدام را برای شما عزیزان بیان می کنیم:

مهریه عندالمطالبه یعنی هر زمان که زن بخواهد میتواند مهریه خود را دریافت کند .

مهریه عنداستطاعه یعنی  مرد استطاعت پرداخت مهریه را دارد و باید به همان میزانی که در عقد نامه ذکر شده مهریه را پرداخت کند به طور کامل‌.

قانون مهریه ۹۶٫این موضوع گاهی پیش می آید که مرد توانایی پرداخت مهریه را دارد اما از پرداخت آن خودداری می کند و زن مهریه را به اجرا می گذارد تا از طریق قانونی مهریه خود را دریافت کند.در این مدت اگر مرد مال و املاکی داشته باشد از طرف دولت توقیف می گردند و اگر به کاری ثابت مشغول باشد از حقوقش برای پرداخت مهریه کسر می کنند.