قانون مهریه

قانون مهریه

قانون مهریه

قانون مهریه

قانون مهریه .در ابتدا تعریفی از مهریه :مهریه در اسلام در واقع هدیه ای می باشد که بنا به سنت دیرین به دخترداده می شود به عنوان مهر و صداق همسر می باشد.
میزان مهریه بسته به فرهنگ های مختلف متفاوت است ممکن است خانواده ای بیشتر از ۱۰۰ سکه مهریه بخواهند و بعضی هم کمتر.
میزان مهریه ای که در عقد نامه ذکر می شود حتما نباید سکه باشد ممکن است گل ملک سفر زیارتی و یا هر چیز دیگی باشد پس ممنوعیتی در انتخاب مهریه برای دختر وجود ندارد.

در عصر امروزه با افزایش اگاهی اکثر خانواده و اگاهی در ارتباط با میزان قانونی مهریه و پرداخت ان دیگر از مهریه های سنگین و کمر شکن خری نیست شاید این جمله برای شما آشنا باشد که مهریه را کی داده است و کی گرفته است باید بیان کنیم که مهریه هم دادنی است و هم اینکه به وقتش گرفتنی پس با این جملات خود را گول نزنیم و از مهریه های سنگین صرفه نظر کنیم.

قوانین جدید مهریه

در اینجا شمار ا با قانون و قوانین مهریه آشنا می کنیم:
در مورد مهریه همانطور که در بالا برای شما عزیزان بازگو کردیم می توان از ملک و چیزی که ارزش مادی و معنوی داشته باشداستفاده کرد.اما با توجه به قانون رسمی مدنی در مورد مهریه میزان قانونی مهریه در هنگام گرفتن توسط زوجه ۱۱۰ سکه تمام بهار می باشد.

البته این میزان به عده ای تعلق نمی گیرد که مهریه انها که در عقد نامه مهرالمثل ذکر شده باشد یعنی مهریه ای که به همان میزانی که نوشته شده است باید پرداخت شود ولی در مهر های دیگر میزان سقف آن ۱۱۰ سکه می باشد یعنی با توجه به قانون اگر مهریه ای از ۱۱۰ سکه بیشتر باشد طبق قانون حکم بازداشت از مرد سلب می شود و به وی این وقت را می دهند تا بتواند با توجه به حقوقی که در ماه دارد ۱۱۰ سکه را پرداخت کند

براساس قانون مهریه جدید اگر مردی در پرداخت این ۱۱۰ سکه هم سرباز زند و پرداخت نکند با توجه به قانون و به اجرا گزاشتن مهریه ملک یا اموال وی توقیف قانون می شود ولی بازداشتی ندارد.
در حالت بعدی این است که ممکن است در عقد نامه میزان مهریه ذکر شده همان ۱۱۰ سکه بهار آزادی باشد یا چیزی کمتر از آن در این صورت طبق قانون اساسی زن میتواند تمام مهریه خود را طلب کند و اگر شخص پرداخت نکند طبق دستور دادگاه بازداشت هم امکان دارد بشود.
شما باید با توجه به قانون رایج مملکت میزان مهریه را تعیین بنمایید تا اگر بنا بر جدایی شد بتوانید آن را پرداخت کنید.
مشاوران ما شمار در زمینه مهریه و قوانین ان راهنمایی می کنند با تماس با شماره تلفن های ما آگاهی خود را در زمینه مختلف حقوقی از جمله قانون مهریه بالا ببرید.