مراحل درخواست طلاق توافقی

مراحل درخواست طلاق توافقی

مراحل درخواست طلاق توافقی

مراحل درخواست طلاق توافقی

مراحل درخواست طلاق توافقی به شرح زیر می باشد:

 1. دارخواست طلاق توافقی به این شکل است که در ستون خواهان، نام زوجین نوشته می شود و عنوان دادخواست، طلاق توافقی نوشته می شود. زن و مرد باید قبل از اقدام به طلاق توافقی، باهم صحبت کنند و به یک نتیجه ی مشترک برسند، که البته امیدواریم از این تصمیم صرف نظر کنند.
 2. در این زمان شما باید یک وقت ملاقات با یکی از وکیل خانواده بگیرید تا با وکیل خود مشورت کنید.
 3. پس از ملاقات با وکیل مورد نظر، وکیل تمامی توافقات شما را شامل: مهریه، نفقه، حضانت فرزند و … را صورت جلسه می کند و نزد خود بایگانی می کند.
 4. زن و مرد باید توافقات خود را که توسط وکیل صورت جلسه شده است را امضا کنند.
 5. پس از اظهار توافقات زن و مرد، وکیل شما، همه ی مراحل را انجام می دهد و دیگر نیازی به حضور شما در دادگاه خانواده نیست.
 6. زوجه باید یک گواهی عدم بارداری از آزمایشگاه تهیه کند و به وکیل تحویل دهد.
 7. در مرحله ی آخر هم صیغه ی طلاق بین زن و مرد جاری می شود و سند طلاق به آن ها داده می شود.

مدارک لازم جهت درخواست طلاق توافقی

 1. اصل شناسنامه زن و مرد
 2. کارت ملی زن و مرد
 3. سند ازداج
 4. درصورت نداشتن اصل سند ازدواج، یک رو نوشت باید از محلی که زوجین عقد شده اند دریافت نمایند و به وکیل تحویل دهند.

مهریه در گرفتن طلاق توافقی

طلاق توافقی و مهریه

مهریه حق زن می باشد و بعد از عقد نکاح، مرد موظف به پرداخت مهریه می باشد. در طلاق توافقی زن می تواند مهریه خود را ببخشد یا نیمی از آن را دریافت کند و در برخی از موارد هم، مرد تمامی مهریه را به زن پرداخت می کند.

پرداخت مهریه براساس توافق بین طرفین صورت می گیرد و برای محکم کاری بهتر است کلیه توافقات ثبت شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس برقرار کنید.