مراحل طلاق توافقی

مراحل طلاق توافقی

مراحل طلاق توافقی

مراحل طلاق توافقی

مراحل طلاق توافقی چگونه است؟ در این نوشته سعی داریم به بررسی مراحل طلاق توافقی بپردازیم.

اگر خواهان انجام طلاق توافقی بدون حضور شخصی خود هستید با مشاوران ما تماس برقرار کنید.

شرط مهم در طلاق توافقی توافق زوجین است به صورتیکه زوجین بعد از رسیدن به توافق در مسائل زندگی از قبیل مهریه زوجه،نفقه زوجه، جهیزیه خانه و اگر دارای فرزند باشند توافق بر سر حضانت فرزند نسبت به طلاق توافقی وارد عمل می شوند.اگر زن و شوهر خواهان و مایل به طلاق توافقی باشند می توانند این کار را با گرفتن وکیل انجام دهند.

مراحل طلاق توافقی با وکیل

مراحل طلاق توافقی به شرح زیر می باشد:

۱٫ابتدای امر باید خود زن وشوهر باید یکدیگر صحبت و مذاکره کنند و به این نتیجه برسند که واقعا مصر به انجام طلاق توافقی هستید.البته بهتر است که منصرف شوید.

۲٫در این مرحله اگر خواهان سپردن امور طلاق به عهده وکیل هستید باید نسبت به گرفتن وقت حضوری اقدام کنید تا مدارک طلاق توافقی را به وکیل ارائه و تحویل دهید.

۳٫پس از ارائه مدارک لازم به وکیل مربوطه و تعیین زمان ،باید در دفتر وکالت حضور پیدا کنند و توافقاتی که با یکدیگر انجام دادند به صورت مکتوب ثبت کنند تا جنبه قانونی پیدا کند.

بعد از ثیت توافقات صورت جلسه توسط زن و شوهر به صورت جداگانه امضا می شود تا صحت تایید آن ثبت شود.

از این مرحله به بعد کلیه امور توسط وکیل مربوطه و زیر نظر او انجام می شود ونیازی به حضور فیزیکی زوجین در جلسات نمی باشد.

زوجه باید در آزمایشگاه حضور پیدا کرده و آزمایشی مبنی بر عدم بارداری را انجام دهد و نتیجه آن را به وکیل ارائه دهد.

در مرحله آخر زن و شوهر به همراه وکلای خود در دفترخانه حضور پیدا کرده و بعد از آن صیغه طلاق خوانده می شود و سند طلاق به زن و شوهر داده می شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر پیرامون مراحل طلاق توافقی با ما تماس برقرار کنید.