مهریه در اسلام

نکات مهمی درباره ی گرفتن مهریه

نکات مهمی درباره ی گرفتن مهریه

مهریه در اسلام

مهریه در اسلام :مهریه از جمله مسائل مهمی در رابطه با حقوق زن است. مهریه آن مالی است که بر اثر ازدواج به او تعلق می گیرد.یکی از سنت های بسیار قدیمی در روابط خانوادگی آن است که مرد در هنگام ازدواج برای زن مالی را به عنوان مهریه قائل می شود و چیزی از مال خود را به زن و یا پدر زن می پرداخنه است.

در بیشتر اقوام رایج بوده است که شوهر آینده قبل از ازدواج به پدر زن یا همسر آینده خود هدایایی می داده است. میزان مهریه هر اندازه که باشد اشکالی ندارد ولی از نظر اسلام میزان مهریه باید متناسب با توانایی مالی مرد باشد.

مهریه در اسلام

مهریه در اسلام

مطابق با سوره ی مبارکه نساء آیه ی 20 : اگر خواهان رها کردن زنی هستید و می خواهید زن دیگری به جای او اختیار کنید و مال بسیاری به او مهر کرده اید نباید چیزی از او بگیرید و به وسیله تهمت زدن به او مهریه اش را ندهید و این گناهی فاش و زشتی آن آشکار است. این دلیل بر آن است که زیاد بودن مهریه اشکالی ندارد. اما دلیل های دیگری نیز وجود دارد که میتواند در صورت واجب بودن مهریه آن را تهدید کند.

به عنوان مثال اگر زیاد بودن مهریه مرد را به سختی بندازد و یا مانع ازدواج دختر شود و او را به امر نامشروعی بکشاند یا باعث ایجاد تجملات نا صحیح در جامعه شود، نباید زیاد در نظر گرفته شود.

فلسفه تعیین مهریه از نظر اسلام فقط جنبه ی مادی ندارد بلکه جنبه ی معنوی دارد که حاکی از محبت و عشق و بقا می باشد. برای آن که درباره هویت معنوی مهریه به خوبی صحبت کنیم لازم است درباره برخی از دستورات آسمانی که در رابطه با این موضوع است صحبت کنیم.

به طور کلی می توانیم فلسفه مهریه را به طور خلاصه به صورت زیر بیان کنیم:

  1. مهریه نمایان گر فطرت است : این جمله به معنای آن است که هدیه دادن به معشوق به عنوان اظهار محبت به او است.
  2. مهریه نمایانگر حیا و عزت زن است
  3. مهریه قانون عشق است
  4. مهریه مانع از فروپاسی زندگی خانوادگی می شودو باعث بقای آن می شود.
  5. و در آخر مهریه باعث ایجاد تعادل اقتصادی در خانواده می شود: این جمله به معنای آن است که اگر زن استقلال مالی داشته باشد ولی ابتکار عمل دست مرد است و در صورت جدایی زوجین احتمال آن که زن بدون پشتوانه بماند زیاد است و می توان گفت که مهریه به عنوان یک پشتوانه برای زن محسوب می شود.

با توجه به نکات ذکر شده در بالا می توان نتیجه گرفت که مهریه تنها جنبه مادی ندارد بلکه جنبه های معنوی دیگری نیز در خود دارد که باعث می شود به زن به عنوان یک کالا نگاه نشود و ارزش و احترام او حفظ شود.

پرداخت نکردن مهریه گناهی آشکار و ظلم می باشد و اگر مرد  از هر طریقی بخواهد با تهمت زدن به زن، این گناه بزرگ و نابخشودنی را انجام دهد هم در این دنیا و هم در آخرت مجازات خواهد شد.