میزان مهریه

میزان مهریه

میزان مهریه

میزان مهریه

میزان مهریه :در زمان های بسیار گذشته، مهریه بیشتر در بین مسلمانان مرسوم بوده است. ولی با این تفاصیر، محققان در زمان های بسیار گذشته یعنی حتی قبل از اسلام در ایران آیین یهودیت و حتی قبل از یونان باستان، شواهدی بوده است که نشانگر و نشان دهنده ی این بوده است که، در ان زمان هم داماد وظیفه داشته، مبلغی را از طرف خود به عروس و یا حتی پدر عروس بپردازد. برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی مهریه مهرالمتعه کلیک نمایید.

مرد در هنگام جاری شدن عقد، باید چیزی را برای همسر خود کنار بگذارد و یا در همانجا به او تقدیم کند که این همان مهریه است. این هدیه و بخشندگی باید از طرف مرد برای زن انجام شود و امروزه نیز هدف پایبند بودن و پایبند ماندن به زندگی مشترک و ارتباط زن و اقا ملاک و شرط است.

میزان مهریه

میزان مهریه

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی مهریه در اسلام کلیک نمایید.

در گذشته ها، مهریه را در همان روز های زندگی، مرد به همسر خود می داد و با یکدیگر به خوبی و خوشی به ادامه ی زندگی می پرداختند. ولی امروزه به شکلی شده است که مهریه در زمانی که قرار است زن، از همسر خود جدا شود، باید به او پرداخته شود.  مهریه مقداری تایین نشدنی است و شاید یکی علاقه مند باشد مهریه اش بر اساس سن آن که متولد سال های شمسی است تایین شود و یا حتی برخی نیز بر اساس تعداد امام ها و یا معصومین این عدد را بنا می دهند. مهریه می تواند مبلغ پرداختی و نقدی باشد و یا حتی سکه طلا باشد. البته برخی از افراد نیز مهریه را بر اساس ملک و یا خانه نیز در نظر می گیرند. وقتی مرد خانه همان پول و یا ثروتش را با همسر خود تقسیم کند و در طول زندگی مشترک با یکدیگر خرج کنند و مشکلی نیز نداشته باشند، دیگر زندگی به سمت طلاق صوق نمی یابد که بعد به مهریه منجر شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی پرداخت مهریه در دوران عقد کلیک نمایید.