هزینه های طلاق توافقی

هزینه های طلاق توافقی

طلاق توافقی

هزینه های طلاق توافقی :طلاق توافقی زمانی بین زن و شوهر صورت میگیرد که آن دو خواهان ادامه زندگی با یکدیگر نباشند و با تنظیم دادخواستی که هردو آن را امضا کرده اند، به دادگاه درخواست طلاق توافقی را میدهند.البته شناسنامه و عقدنامه خود را نیز باید به همراه داشته باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی مشاور حقوقی تلفنی شبانه روزی کلیک نمایید.

از جمله مواردی که در متن دادخواست باید درج شود مهریه، نفقه ،جهیزیه ،حضانت بچه (در صورت داشتن فرزند  )و….. است .

هزینه های طلاق توافقی

هزینه های طلاق توافقی

پس از درخواست طلاق توافقی طی زمان کوتاهی حکم  طلاق صادر میشود. البته با توجه به صلاح دید دادگاه رای طلاق صادر میشود در غیر این صورت آن دو باید به صورت معمول به زندگی خود ادامه دهند.

البته بعد از طلاق توافقی از زوج ها زیاد شنیده میشود که از سر لج بازی و دعواهای بچه گانه از یکدیگر جدا شده اند و درحال  تاسف برای زندگی از دست رفته هستند درحالی که برای تاسف بسیار دیر شده است.البته طلاق شتابزده علت این امر است.

طبق آمار درصد زیادی از طلاق توافقی به زوجین جوان اختصاص دارد و در بیشتر مواقع آنها فرزندی ندارند.این افراد معمولا عشق قبل از ازدواج را تجربه کرده اند و پس از گذر مدت زمان کوتاهی علاقه و عشقشان سرد میشود.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی مدت زمان طلاق توافقی چقدر است کلیک نمایید.

البته در این میان افرادی نیز وجود دارند که میخواهند بدون مشاجره از هم جدا شوند و به این نوع طلاق روی می آورند.

هزینه های طلاق توافقی عبارت است از

۱٫هزینه هایی در رابطه با ثبت دادخواست: حدودا صدوپنجاه هزار تومان است.

۲٫هزینه های مربوط به حق الوکاله وکیل مربوطه : حدودا ۲ تا ۴ میلیون است.

۳٫هزینه های مربوط  به ثبت طلاق در دفترخانه: دویست و پنجاه تا پانصد هزار تومان است.

طلاق

اما سوالی که ممکن است مطرح شود در رابطه با وکیل است، اینکه آیا ممکن است زن و شوهر هردو به یک وکیل وکالت دهند؟

پاسخ این سؤال خیر است.اگر زن و شوهر نخواهد در مراحل دادگاه حضور داشته باشند، هر کدام باید وکیل خود را به صورت جداگانه داشته باشند اما ممکن است که آن دو به یک دفتر وکالت مراجعه کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی مشاوره حقوقی رایگان کلیک نمایید.