وصول چک برگشتی توسط وکیل

وصول چک برگشتی توسط وکیل

وصول چک برگشتی توسط وکیل

وصول چک برگشتی توسط وکیل

وصول چک برگشتی توسط وکیل یکی از مشکلات رایج در عصر امروز چک های برگشتی است در واقع همه ما این واژه را ممکن است بار ها و بار ها شنیده باشیم و یا ممکن است بعضی از ما هم درگیر چک برگشتی شویم.
به این صورت ممکن است برای طلب خود چکی را از شخصی در یافت کرده باشیم وزمانی که به بانک مراجعه می کنیم برای اینکه چک را به پول تبدیل کنیم این را می شنویم که چک شما موجودی ندارد.
با توجه به قانون مرتبط با چک شخصی که دارای چک برگشتی است می تواند با مراجعه کردن به ادراه ثبت اسناد و املاک بسیار سریع تر به نتیجه برسد.راه دیگر این است که واگذاری امور چک برگشتی را به عهده وکیل بگذاریم.
گاهی شخص وقتی با چکی مواجه می شود که موجودی ندارد قبل از برگشت زدن ان به شخص دارنده چک صحبت می کند و به فرد زمان می دهد تا موجودی را به حدنصاب برساند درصورتی که این کارا انجان نداد چک را برگشت می زند.
هدف شما بدست اوردن وجه نقدی چک می باشد شما می توانید برای اینکه هرچه زودتر به وجه چک خود برسید این مسئله را در دادگاه مطرح کنید که به صورت دعوا باشد بهتر است.و دادگاه با برسی دعوای پرداخت شما فردی که دارنده چک است را احضار می کند.

وصول چک برگشتی 

وقتی شما برای رسیدگی به طرح دعوای پرداخت خود به دادگاه مراجعه می کنید ابتدا فرم مربوط را پر کرده و بعد اطلاعات شخص صادر کننده چک را می نویسید و در اخر درخواست خود که همان وصول چک برگشتی است را اضافه می کنید.
باید این موضوع را هم در نظر بگیرید که از انجایی ک شما طرح دعوا پرداخت را انجام داده اید باید مبلغی به منظور دادرسری پرونده پرداخت کنید این میزان مبلغ از همان وجه چک شما محاسبه و دریافت می شود.البته اگر امور چک برگشتی برعهده وکیل باشد ،هزینه او از فرد بدهکار دریافت می شود.
در دادگاه بعد از اینکه به طور کامل توانستند موضوع چک برگشتی را حل نمایند ممکن است باز از سوی دادگاهی با درجه بالاتر درخواست تجدید نظر شود
با توجه به قانون پرداخت چک اول فردی که صادر کننده چک است فرصت پرداخت می دهند ودر صورتی که فرد از پرداخت سر باز زند اگر مالی داشته باشد با توجه به میزان چک توقیف می شود.