وکالت طلاق توافقی

وکالت طلاق توافقی

وکالت طلاق توافقی

وکالت طلاق توافقی

وکالت طلاق توافقی .در ابتدا باید برای شما شرح دهیم وکالت به چه معنا می باشد. وکالت طلاق توافقی در واقع ممکن است از طرف زن یا مرد باشد و به هردو روش ممکن است.

این وکالت یا در عقد نامه ذکر می شود و در سند ازدواج به ثبت می رسد و یا اینکه اگر زوجی خارج از کشور باشد دادن وکالت از طریق وکالت نامه طلاق در سفارت آن کشور انجام می گیرد.

وکالت طلاق توافقی

وکالت طلاق توافقی

داشتن وکالت طلاق از طرف مرد به زن به این معنا نمی باشد که مرد نمی تواند زن را طلاق بدهد. خیر، مرد هم هر زمان بخواهد می تواند اقدام کند پس ممنوعیتی وجود ندارد.

مرد می تواند در کشوری دیگر وکالت طلاق رابه فردی غیر از همسرش واگذار کند مثلا ممکن است به خواهر خود وکالت طلاق توافقی بدهد تا کار های مربوط به طلاقش پیگیری کند. پس حتما وکالت طلاق  توافقی مربوط به زن و شوهر نمی باشد هر کسی می تواند وکالت را بر عهده بگیرد.

به این نکته توجه کنید هیچ کس اعم از زنی که حق طلاق و وکالت را دارد نمی تواند بدون داشتن مدرک وکیل پایه یک دادگستری وکالت را بگیرد به عبارتی فقط شخصی می تواند در دادگاه وکیل باشد که وکیل دادگستری باشد.

قبول وکالت طلاق توافقی

زوجین می توانند در هنگام طلاق برای خود یک وکیل برگزینند تا کارهای مربوط به طلاق را انجام دهد.

در این راستا زن به استناد وکالت نامه طلاق به وکیل دادگستری مراجعه می کند و بر طبق حدود اختیارات وکالت نامه، برای شوهر وکیل انتخاب می کند و وکیل منتخب، وکیل مع الواسطه شوهر می شود.

این را بدانید که وکالت طلاق توافقی در واقع همان حق طلاق می باشد که در بین مردم جا افتاده است.

مورد بعدی دیگر که باید به ان توجه داشته باشید این می باشد :

کامل بودن متن وکالت در طلاق بسیار اهمیت دارد و متاسفانه بسیاری از وکالت های طلاق هایی که دفاتر اسناد رسمی استفاده می شود ناقص هستند. اما از همه بدتر شرط وکالت در طلاقی است که زوج به زوجه در سند ازدواج می دهد

غالب آن ها دارای مشکل هستند. توصیه می شود در این خصوص با وکیل مجرب طلاق مشورت نمایید.