وکالت طلاق

وکالت طلاق

وکالت طلاق

وکالت طلاق

وکالت طلاق ، حقی است که مرد می تواند به زن واگذار نماید. وکالت برای طلاق ممکن است در سند ازدواج به عنوان شرط ازدواج درج شده باشد یا زن و مرد در طول زندگی مشترک وکالت برای طلاق خود را در یکی از دفتر خانه های رسمی به ثبت رسانده باشند و یا توسط کنسولگری (سفارت) ایران وکالت طلاق تنظیم شده باشد.

اگر زوجی در خارج از کشور زندگی می کرد، برای دادن وکالت طلاق می تواند به کنسولگری(سفارت) ایران مراجعه کند و وکالت طلاق را به همسر یا دیگری واگذار کند. منظور از دیگری این است که مرد می تواند به جز همسر خود، وکالت را به پدر، برادر، دوست و… واگذار نماید.

وکالت برای طلاق به این معنی نیست که زن بتواند بدون حضور در دادگاه از همسر خود جدا شود، برای گرفتن طلاق داشتن برگه عدم امکان سازش از سوی دادگاه الزامی می باشد. داشتن وکالت طلاق زن به این معنی نیست که شوهر نمی تواند زن را طلاق دهد بلکه گرفتن طلاق با وکالت از طرف شوهر هم امکان پذیر می باشد.

وکالت طلاق برای زن

مراحل طلاق توافقی با گرفتن طلاق با وکالت برای طلاق تقریبا شبیه به هم است با این تفاوت که در طلاق توافقی زن و شوهر باهم به دادگاه مراجعه می کنند ولی در وکالت برای طلاق توسط یک وکیل واسطه کارهای طلاق بدون حضور شوهر در دادگاه انجام می شود.

دادن وکالت طلاق به زن  به این معنی نیست که شوهر دیگر حق طلاق ندارد، در این صورت هم، شوهر می تواند در صورت عدم سازش درخواست طلاق خود را به دادگاه تقدیم کند. نکته ی دیگری که وجود دارد این است که اگر مرد بعد از دادن وکالت طلاق به زن پشیمان شود چه کاری باید انجام بدهد؟

مرد باید حدود اختیارات وکالت برای طلاق را مشخص کند، برای مثال شرط کند که زن در صورت بخشیدن تمام یا بخشی از میزان مهریه می تواند از حق طلاق استفاده کند. حال اگر زنی بخواهد مهریه خود را بگیرد بستگی به حدود اختیارات وکیل در وکالت طلاق دارد.

زن برای گرفتن طلاق باید به یک وکیل دادگستری مراجعه کند، زیرا مراجعه ی زن به دادگاه برای درخواست طلاق و گرفتن گواهی عدم امکان سازش بدون حضور وکیل امکان پذیر نمی باشد. زن با داشتن وکالت برای طلاق از طرف شوهر می تواند یک وکیل برای خود بگیرد تا وکیل دادگستری به جای شوهر در دادگاه حضور پیدا کند و کارهای طلاق را بدون مراجعه ی شوهر به دادگاه انجام دهد.