وکیل برای طلاق توافقی

وکیل برای طلاق توافقی

وکیل برای طلاق توافقی

وکیل برای طلاق توافقی

وکیل برای طلاق توافقی .در ابتدا باید خدمت شما عزیزان بازگو کنیم که طلاق توافقی به معنی این است که زوجین با توافق خود تصمیم به جدایی می گیرند و بر سر تمام موضوعات بعد از طلاق باهم توافق می کنند و بدون دردسر از هم جدا می شوند.این توافق از مهریه شروع می شود تا حضانت فرزند در طلاق توافقی و مال و …

وقتی صحبت از طلاق توافقی می شود یعنی با رضایت کامل خود به دور از هر پشیمانی اقدام به جدایی می کنند گاهی این مورد پیش می آید که زوجین تمایل به حضور در دادگاه را ندارند و می خواهند هر چه سریع تر کارهای طلاق انجام شود در این صورت است که وکیل را انتخاب می کنند تا به جای آنها این کارها را انجام دهند و زوجین فقط بر سر امضا جدایی بروند.

زمانی که زوجین اقدام می کنند حضور هردو برای پر کردن فرم مربوط به طلاق توافقی ضروری است و بعد از آن کارها را وکیلی که انتخاب کرده اند انجام می دهد.

وکیل طلاق توافقی در واقع شخصی می باشد که معمولا این اجازه را دارد تا بعد از ازدواج دائم و ثبت آن در دفتر رسمی اگر زوجین خواستند از هم جدا شوند به آنها رسیدگی کند.

وکالت طلاق توافقی گاهی ممکن است به فردی داده شود که دارای پروانه وکالت نباشد ولی زن یا مرد می توانند او را برگزینند که به این امتیاز تحت عنوان حق طلاق در جوامع امروز مرسوم است پس وکیل برای طلاق توافقی حتما نباید شغل وکالت داشته باشد بلکه می تواند فرد عادی نیز باشد ک وکالت را در اختیار دارد.

چگونگی طلاق توافقی

برای طلاق توافقی همانطور که در بالا ذکر کردیم در ابتدا باید فرمی مربوط به رضایت و توافق را پر کنند در هنگام طلاق توافقی باید اصل شناسنامه، کارت ملی و عقد نامه را به همراه خود داشته باشند.بعد از آن که فرم توافق بر سر مهریه مال فرزند و … را امضا کردند آنگاه دردفتر طلاق و ازدواج برگه طلاق را پیش رو می گزارد تا امضا کنند.

نکته مهم این است که در طلاق توافقی هر چیزی که مورد توافق قرار گرفت با هر میزان تحویل داده یا گرفته می شود و بیشتر یا کمتر از مقدار توافق ارائه نمی شود.