وکیل خانواده در تهران

وکیل خانواده در تهران

وکیل خانواده در تهران

وکیل خانواده در تهران : وکیل خانواده شخصی می باشد که وظیفه مشاوره حقوقی خانواده را بر عهده دارد.در واقع می توان گفت شخی که وکیل خانواده می باشد همان وکیل پایه یک دادگستری نیز محسوب می شود.

وکیل خانواده مشاوره حقوقی خود را بیشتر در زمینه های دعوای خانوادگی بر سر ارث و میراث یا سلامت خانواده یا مشاوره حقوقی مربوط به ازدواج یا طلاق مشاوره حقوقی در ارتباط با کلاه برداری در خانواده یا فریب دادن اشخاص ،مشاوره حقوقی در زمینه طلاق های توافقی،مشاوره حقوقی در زمینه گرفتن حق فرزند ،مشاوره حقوقی در ارتباط با گرفتن حق طلاق،مشاوره حقوق در ارتباط با عدم تمکین زوجین،مشاوره حقوقی در ارتباط با گرفتن مهریه،مشاوره حقوقی در ارتباط با گرفتن نفقه،مشاوره حقوقی در خصوص روابط نامشروع،مشاوره حقوقی در رابط با رابطه قبل از ازدواج،مشاوره حقوقی در زمینه کسب کار خانواده،مشاوره حقوقی در زمینه تقسیم اموال یک خانواده ،مشاوره در ارتباط با ازدواج دوم و سوم،مشاوره در زمینه گرفتن فرزند از شیر خوارگاها مشاوره در زمینه ازدواج موقت و کوتاه مدت،و….. جز وظایف یک وکیل خانواده می باشد.

وکیل برای خانواده در تهران

می توانیم به صراحت خدمت شما عزیزان بازگو کنیم که وکیل خانواده هنوز آنطور که باید در کشور عزیزمان جا نیوفتاده است بعضی از خانواده های بزرگ وکیل خانواده دارند که تعداد این خانواده ها محدود است.

اما در کشور های خارجی اینگونه نیست بلکه در کشور های اوروپایی مخصوصا هر خانواده دارای یک وکیل خانواده می باشد که سالانه یک میزان حقوق مشخصی برای ان وکیل در نظر می گیرند.
نکته قابل توجه دیگر این است که وکیل خانواده لزوما نباید در تمامی موارد حقوقی آگاهی داشته باشد بلکه همین که از مسائل حقوقی خانواده سر در آورد کافی است وظیفه دیگری ک دارداین است که اگر در خانواده مسائل حقوقی از مسائل خانوادگی و دعوای خانوادگی فراتر رفت آن زمان باید پرونده را به یک وکیل متخصص در زمینه مشکل پی آمده ارجاع دهد.

اینکه میگوییم وکیل خانواده وظیفه حا دعوا را دارد به این معنی نیست که فقط در دعوا ها از وکیل خانواده استفاده می شود بلکه گاهی در زمینه راهنمایی بر سر یک مسئله نیز می توان از کمک وکیل خانواده استفاده کرد.

این موضوع را باید خاطر نشان کنیم که در قانون کشور اسلامی ما هیچ اجباری برای استخدام وکیل خانواده وجود ندارد ولی اگر شخصی این کا را انجام داد سالانه باید مبلغی پرداخت کند برای هزینه های دادرسی و حق الزحمت است.

در نتیجه در میابیم که وظیفه وکیل خانواده اراعه مشاوره حقوقی در خانواده می باشد.

موسسه حقوقی تهران وکیل با داشتن مشاوران حقوقی مجرب در صدد است بتواند شما عزیزان را در زمینه بهره گیری از بهترین وکلای خانواده بهره مند کند.شما می توانید برای اگهی بیشتر با شماره تلفن های ما تماس حاصل فرمایید.