وکیل خانواده

وکیل خانواده

وکیل خانواده

وکیل خانواده

وکیل خانواده کسی است که به صورت مستمر و با گذشت زمان در دادگاه خانواده رفت و آمد دارد و دعاوی مختلف را پشت سر گذاشته است.

لازم به ذکر است که یک شخص ناآگاه با راهنمایی غلط و یک وکیل بی تجربه با راهنمایی های غلط خود میتواند موکلش را به یک راه غلظ هدایت کند.

وکیل

وکیل شخصی است که از طرف شخصی دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی به موجب عقد وکالت برای انجلم کاری انتخاب می شود.

وکالت

معنی لغوی این کلمه یعنی واگذار کردن و اما در اصطلاحات حقوقی این کلمه یعنی عقدی که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام کاری از طرف خودش انتخاب کرده.

با انعقاد عقد وکالت ،وکیل و موکل در برابر یکدیر حق تکلیف دارند،دارای روابط حقوقی و مسئولیت های متقابلی می شوند.

وکیل خانواده

وکیل خانواده

انواع وکالت

وکالت مطلق

یعنی شخصی را برای امور خود وکیل کند که این امور شامل امور اداری و مالی موکل میشود.

وکالت مقید

در این نوع وکالت مورد کاری شخص مشخص است و وکیل موظف است که  به آن اموری که بهش داده شده است و از قبل برایش مشخص شده کار انجام دهد.

وکیل نمیتواند کاری را دور از محدوده وکالت خود انجام دهد.

وکالت قضایی

یعنی شخصی برای امور دادگاهی خود شخص دیگری را به عنوان نماینده خود در دادگاه معرفی میکند

وکالت غیر قضایی

به عبارتی دیگر این شخص به طور رسی یا عادی در حهت رسیدگی به امور کاری یا اداری خود را به شخص دیگر محول میکند

مورد وکالت

امر یا اموری است که وکیل به موجب عقد(قرارداد)وکالت و به نیابت(نمایندگی)از طرف موکل خود باید انجام دهد مورد وکالت باید طوری باشد که خود موکل بتواند آن را انجام دهد و مانع در این امر وجود نداشته باشد و وکیل هم برای انجام آن امر اهلیت قانونی داشته باشد.

یکی از مهمترین نوع وکالت های موجود امروزی که بسیار کار آمد می باشد وکیل خانواده می باشد.وکیل خانواده موظف به این است هرگونه مشکلی که برای اعضای خانواده رخ میدهد را پیگیری کند و به دنبال حل آن مشکل باشد.

امروزه بیشترین کاربرد از وکیل خانواده برای گرفتن طلاق و مهریه،نفغه و حضانت فرزندان است که به دلیل زیاد شدن آمار طلاق در جهان و هم در ایران عقل حکم می کند یک وکیل خوب برای اینکه جلوی این اتفاق زننده و تاثیر گذار را بگیردو به جای اینکه برای بدست اوردن شوهرت و پول خوب هرکاری که میتواند انجام دهد کمی وقت صرف این کند که مشکل زوجین دقیقا چی بوده و آیا جای حل کردن مسئله وجود دارد.

وکالت یک عقد است و در نتیجه منوط به رضایت و توافق دو طرفه است در واقع وکیل نمیتواند عملی را از محدود موکلش خارج است انجام دهد