وکیل خوب

وکیل خوب : وکیل  باید  خوش  بیان  باشد،  و حرف  نا مربوطی  نزند باید  حرمت  دیگران  را  نگه  دارد  نه  بیش اندازه که غرور خود ازبین بره باید شجاع باشد،  ولی نه به اندازه پررویی وکیل باید در شدت عصبانیت ملایمت رفتار کند وکیل دادگشتری باید مدیون ، فادارومتهد باشد، اما نه به عاجز بودن خود.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی وکیل پایه دادگستری کلیک نمایید.

وکیل خوب : وکیل دربرابر دیگران می ایستد اما نه با غرور و زورگویی و بی ادبی، وکیل دادگستری مانند دیگران احتیاج به پول دارد برای گذراندن زندگی خود ولی خود را به پول نمی فروشد ونباید بفروشد.

وکیل

وکیل باید برای کارکردن دستمزد خودرا می گیرید و باید بگیرد ولی نه بیش تر از اونچه که کار کرده، وکیل دادگستری باید برای سرمایه عمر و دانش خود حق دارد انچه که دیگران برتر دارند را داشته باشند ولی نه درزمان کم و یک شبه به انچه که میخواد برسد.

وکیل خوب

وکیل خوب

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی وکیل در تهران کلیک نمایید.

ویژگی وکیل خوب

وکیل خوب دربرابر حق دفاع می کند وسعی می کند به نحوه احسن کار خود را خوب پیپش ببرد.وکیل با زبان منطق حرف می زند .

یه وکیل خوب باید در لباس عمومی حاضر باشد ودرجامعه در شانو وکالت خود را حفظ کند باید به قاضی با احترام برخودکند ولی به اندازه برخود کند.و خود را بیش ازاندازه نه کوچیک و نه خیلی بزرگ نشان دهد. به جامعه خود به خود احترام میزارد انچه که خود خود هستید مردم شما را بیشتر قبول دارد.

وکیلی می تواند کار خود رابه نحوه احسنت انجام دهد مساله موکل را مساله خود بداندودر حدی برای موکل خود وقت بزارد که نسبت به کارخود دارد.

باید شایسته و توانایی هایی داشته باشد که در کار اعتبار دهنده است. باید اهمیت شرافت کاری و حرفه ای به این شغل مدنظر قرار دارد.وکیل دادگستری باید فعال باشد تا به مرور زمان دچار امور نشود.وکیل درمقابل کاری که انجام میدهدباید احساس مسعولیت کند تا شرافت شغلی خود در خطر نباشد.

باید شجاع وجسارت برای یه وکیل دادگستریی لازم است،یک وکیل  باید از مدافع،  حافظ جان، مال ناموس وابروی موکل خود باشد. وکیل در دنیایی زندگی می کند که پر در گیری است واز موکل خود در برابر دعوا دفاع میکند وجسارت و شجاعت به کار میبرد و بید شان خودرا رعایت کرده و بسیار دقیق برخود کند. اعتبار یک وکیل به  تلاشی است برای به نتیجه تک تک همه پرونده های موکلان خود انجام می دهد.

وکیل خوب باید صحبت های شما خوب گوش دهد، ودرحین صحبتهایتان ازشماسوالات کند و موقع مشاوره ازصحبت های شما یاداشت برداری کند.وکیل خوب باید پیگیره کارهای شما باشد و در اولین فرصت باشما تماس بگیرد.وکیل داگستری مناسب و خوب بهتراست وکیلی را انتخاب کنیم که در زمینه های مورد نظر شما تجربه کافی داشته باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی وکیل دادگستری کلیک نمایید.