وکیل طلاق توافقی

وکیل طلاق توافقی.در ابتدا باید تعریفی از وکیل برای شما عزیزان بازگو کنیم.

در نوشته قبل مطلبی در مورد طلاق توافقی بدون وکیل به شما ارائه دادیم.
وکیل شخصی است که مشاوره مسائل حقوقی و شخصی افراد می باشد و با راهنمایی و مشورت با وکیل می توانید مسائل دعوی و شخصی و حقوقی خود را راحت تر حل کنید. در طلاقی به نام طلاق توافقی وکیلی که طرفین انتخاب می کنند مقداری هزینه دریافت می کند تا کار های مربوط به طلاق را هرچه زودتر و طبق توافق زوجین انجام دهد.
وکیل طلاق توافقی.در طلاق توافقی زوجین با توافق خود اقدام به جدایی می کنند که میزان مهریه و حضانت فرزندان و مال و املاک را تعیین نموده اند و بر سر آنها توافق کرده اند.

وکیل طلاق توافقی متخصص

در طلاق توافقی و در طلاق عادی میزانی از نفقه باید به زن داده شود که با توجه به میزان مال و پول و کار مرد این مقدار را دادگاه تعیین می کند و به زن تعلق می گیرد و مرد تحت هرشرایطی که باشد موضف به پرداخت می باشد و با مهریه و پرداخت مهر بحث جدایی دارد.
نفقه جز در موردی که زن از مردش تمکین نکند و دادگاه حقوقی این موَضوع را ثابت کرده باشد به زن تعلق نخواهد گرفت.

مهریه در طلاق توافقی به چه صورت پرداخت می شود؟

در واقع مهریه که همان هدیه از طرف مرد به زن می باشد و بعد از عقد و نکاح دائم به زن تعلق می گیرد جز درمواردی مهریه به زن تعلق نمیگرد که قبلا به آن پرداخته ایم.
وکیل طلاق توافقی.در طلاق توافقی میزان مهریه را زوجین با توافق خود تعیین می کنند مثلا توافق میکنند که مهریه ای گرفته نشود یا مثلا نیمی از مقدار مهر ک در عقد نامه ذکر شده پرداخت شود یا به جای مهر حضانت فرزندان را قبول کند و یا مال و ماشین و …
این میزان بستگی به توافق دارد.و مواردی مورد انتخاب قرار میگیرد که ارزش مادی دارند.