وکیل مجرب

وکیل مجرب

وکیل مجرب

وکیل مجرب

وکیل مجرب :یک حقوق دان باید به نحوی عمل کند و کار خود را پیش ببرد که هم بتواند روابط اجتماعی را به طور حرفه ای تنظیم کند و هم این مورد که در طی انجام فعالیت های خود به هیچ فرد و یا هیچ کسی آسیب و یا ضرری نرساند.

اگر بر اثر هر مشکل و یا اختلالی در روند کاری به فردی اسیب و یا ضرری برسد فرد به وجود اورده وظیفه دارد اثرات ناشی از به وجود آمدن اختلال را به طور خوب از بین ببرد و یا خسارات ناشی از ان عمل را به طور کامل جبران کند به طوری که اختلال به وجود امده نیز کامل از بین برود و در غیر این صورت در سوابق ثبت می شود.

وکیل مجرب :بیشتر حقوق دان ها بر این باور هستند که در اثر اختلاقی اگر هر گونه مشکل و یا خسارتی به فرد خسارت دیده وارد شده است باید از طریق قواعد مربوط به آن رفع و رجوع شود به طوری که تمامی زیان ها و خسارات به فرد خسارت دیده بازگردند.

تمامی حقوقدان ها به این جمله اهمیت زیادی می دهند که آن ها می گویند هیچ وقت در هیچ جایی و به هیچ صورتی نباید کسی وجود داشته باشد که از ضرر و زیانی برخوردار شده است و این ضرر و زیان های وارده برای او جبران و جایگذاری نشده باشند.

وکیل مجرب

وکیل مجرب

وکیل

وکیل مجرب :باید به این موضوع توجه کافی را داشته باشیم که عدالت بسته به حقوق و ضوابط تایین می شود و حقوق بر قرار کننده ی عدالت است.

هرکس برای خود حقوقی دارد و باید آن حقوق محفوظ بماند. این طور نیست که هر کسی که بخوهد بیاید و حق دیگری را پای مال کند و زیر پای بگذارد، و اگر در هر شرایطی این اتفاقات رخ داد باید این امر جبران شود و حق ان فرد باز گردد.