بهمن ۱۴, ۱۳۹۶
صدای وکیل

صدای وکیل

صدای وکیل صدای وکیل چیست؟صدای وکیل به چه منظوری ارائه می گردد؟ بی شک روز شادی و جشن واقعی جامعه وکلا و حقوقی کشور روزی است […]