بهمن ۸, ۱۳۹۶
قانون مهریه

قانون مهریه

قانون مهریه قانون مهریه .در ابتدا تعریفی از مهریه :مهریه در اسلام در واقع هدیه ای می باشد که بنا به سنت دیرین به دخترداده می […]