اثبات مالکیت ملک

اثبات مالکیت ملک چگونه امکان پذیر است؟

متاسفانه امروزه تعداد پرونده های ملکی در دادسرا های ایران افزایش چشمگیری داشته است و همانطور که اطلاع دارید پرونده های ملکی بدلایل جنبه مالی از حساسیت های زیادی برخوردار هستند. اثبات مالکیت ملک هایی که ثبت رسمی نشده و سند رسمی نیز ندارند کمی سخت تر از ملک های ثبت شده هستند. در این مقاله شرایط و قوانین به اثبات رساندن مالکیت یک ملک را بررسی می کنیم با ما همراه شوید..

در آغاز قبل از شروع مطرح مسئله اثبات ملک زمین بایست به مفهوم و معنای کمه مالکیت پرداخت مالکیت به معنای مالک بودن وجود دارد و از منظر حقوقی عبارت است از حقی که شخص نسبت به شی دارد و به جز در مواردی معین امکان دخل و تصرف در آن امکان پذیر است. میتوانید برای مشاوره از بهترین وکیل ملکی که اسامی آنها در لینک درج شده قرار گرفته است کمک بگیرد.

مرجع صالح جهت اثبات مالکیت

دعوای اثبات مالکیت باید در دادگاه محل وقوع ملک (مال غیر منقول) مطرح گردد (حتی اگر خوانده در آن حوزه مقیم نباشد) و تمامی مدارک مستندات به همراه دادخواست تقدیمی ارائه شود.

رای اثبات مالکیت نیازی به صدور اجراییه ندارد و پس از اینکه رای صادره قطعی گردید، محکوم له به عنوان مالک رسمی ملک شناخته می‌شود و می‌تواند از حق مالکانه خویش استفاده نماید.

در صورتی که ملک موضوع دعوای اثبات مالکیت ملک در تصرف شخص دیگری باشد، مدعی می تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را توأمان مطرح نماید .

پس از ارجاع پرونده به شعبه، تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی مدارک و مستندات مدعی ، در صورتی که حقانیت خواهان احراز شد، دادگاه رای بر اثبات مالکیت وی صادر می کند.

مرجع صالح جهت اثبات مالکیت

راه های اثبات مالکیت ملک

راه های گوناگونی جهت اثبات مالکیت وجود دارد که عبارتند از:

  • سند رسمی
  • قرارداد
  • تصرف
  • شاهد
  • اقرا

مدارک لازم جهت اثبات ادعای مالکیت

در دادگاه های رسمی به همراه داشتن مدارک زیر جهت اثبات این ادعا لازم است:

  • سند یا قرارداد مالکیت
  • درخواست استعلام از دفاتر اسناد
  • رسید پرداخت وجه معامله
  • اظهارات شهود
  • استشهاد محلی

اعتراض در اثبات مالکیت

پس از انقضاء مواعد ۹۰ روز و ۳۰ روز (موضوع مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت) هیچ اعتراضی پذیرفته نیست (چه حقوقی و چه جزائی). جریان ثبتی تحت شرایطی قابل اصلاح یا ابطال است. مثلا آگهی نشده باشد و مالکیت ثبتی تحت شرایط خاص موضوع مواد ۱۰۵ الی ۱۱۷ قانون ثبت قابل بررسی و ابطال است. مثلا در اظهارنامه امضای مالک را جعل کند و سند ثبتی به اسم او صادر شود که ورود به این موضوعات خارج از بحث است.

شواهد برای اثبات ادعا مالکیت چیست؟

فردی که ادعای اثبات مالکیت خود را دارد بایست همراه با اسناد لازم به دادسرا مراجعه کرده و نسبت به شکوائیه عمل کند که در فرم معتبر بودن اسناد و شواهد دستور اثبات مالکیت وی را صادر می کند. در زیر چند مورد از ادله ها برای اثبات مالکیت زمین عقیده شده است.

عرضه سند

در صورتی که خواهان ادله ها مستندی یرای اثبات مالکیت زمین خود داشته باشد تنها با عرضه سند رسمی از اداره ثبت اسناد و املاک که بصورت رسمی به نام ثبت شده است می تواند ادعای اثبات مالکیت داشته باشد و دادسرا اینگونه با تنها کسی را مالک ملک می داند که سند رسمی آن ملک را داشته باشد.

اثبات از طریق ناظر

در کنار مسئله عرضه سند برای اثبات مالکیت زمین می توان مسئله اثبات مالکیت از طریق ناظر اینگونه مطرح کرد که از عقیده ضابطه در فرم مورد قبول واقع شدن ناظر و اعتبار داشتن ناظر برای شهادت دادن می تواند عمل به اثبات مالکیت زمین کرد.

اثبات مالکیت با سند عادی

مدعی مالکیت املاک فاقد سابقه ثبتی که برای آنها سند رسمی صادر نشده می تواند برای اثبات ادعای خود، اقدام به طرح دعوای اثبات مالکیت نموده و با استناد به مبایعه نامه، قولنامه، اماره تصرف، تحقیق محلی، شهادت شهود و … صدور حکم مبنی بر احراز مالکیت خود بر ملک مزبور را از دادگاه تقاضا نماید.

اثبات مالکیت ملک بدون داشتن سند

در صورتی که فردی برای ملک خود سندی برای اثبات مالکیت خود نداشته باشد قانون و مقرراتی برای اثبات ادعا مالکیت وجود دارد که مانع از بین رفتن حقوق وی می شود که نیازمند داشتن وکیل با خبرت برای مطرح دعوی در این مسئله است.

در مواردی که مالکیت زمین یا ملک به فرم وکالتی به شخص واگذار شود و نتواند نمایندگی خود را بر آن زمین با ملک اثبات کند، طرف دیگر دعاوی می تواند عمل به توقیف ملک وکالتی کند.

اشتراک‌گذاری