تحقیق درباره مهریه

تحقیق درباره مهریه

تحقیق درباره مهریه.مهریه به منظور اهمیت دادن به شخصیت زن است و ابراز حس صداقت و حسن نیت مرد برای زن و زمینه ای برای دوام  زندگی زناشویی است.

شخصیت زن بسیار والا است که بخواهد همانند مال با آن معامله شود .مهریه مالی است که در هنگام ازدواج مرد به آن متعدد می شود و به همسر زوجه خود می بخشد.

این مال به صورت های مختلفی می تواند باشد طلا سکه مسکن پول نقد و سایر اموال. مهریه همزمان با عقد در سندهای رسمی ازدواج به رسمیت شناخته می شود و مهترین ویژگی این اسناد این است که لازم اجراست.

در نوشته های قبل مطالبی پیرامون نحوه گرفتن و وصول مهریه و  مسائل حقوقی مهریه و جدید ترین قانون مهریه در سال ۹۶ و قانون مهریه جدید مطالبی را ارائه دادیم.

تحقیق درباره مهریه .همچنین مهریه را می توان از طریق درخواست دادن به دادگاه های عمومی و یا خانواده لازم اجرا دانست .در سندهای که به صورت رسمی کلمه عند المطالبه  ثبت می شود درواقع درخواست مهریه را برای زن قابل اجرا می کند

تحقیق درباره مهریه .در صورتی که این عبارت در اسناد رسمی قید شود توسط مرد امضاء شده باشد و زن می تواند مهریه خود را هر موقع و هر زمان از مرد دریافت کنید.اما طبق قوانین جدید خانواده برای پرداخت نکردن مهریه طبق قانون مهریه بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی مرد بازداشت نمی شود.

تعیین مقدار مهریه

تحقیق درباره مهریه .مهریه را خود زوجین و فرد دیگری به نمایندگی از آن ها می تواند مشخص کند البته باید به این نکته توجه داشت که تعیین کننده مهریه باید اصالت داشته باشد یعتی دارای قضاوت درست و البته بالغ باشد .

اگر قبل از تعیین کردن مهریه و قبل از نزدیکی بین زوجین مرد فوت کند زن مستحق هیچ گونه مهریه ای نیست و اگر نزدیکی اتفاق بیفتد قبل از مشخص شدن مهریه زن مستحق مهریه می باشد .

تحقیق درباره مهریه .مهریه شاید به نظر آید برای زن پشتوانه ای در مقابله برای حق طلاق مرد باشد اما نباید ابزار برای سوء استفاده نیز قرار بگیرد

آنچه حول محور ازدواج است برقرار بودن پیوند دو طرفه و تشکیل خانواده و به ارامش رسیدن است با دقت کردن در نوع تعیین مهریه می توان ازبحران های آتی آن جلوگیری کرد.