تعداد سکه مجاز مهریه

تعداد سکه مجاز مهریه

تعداد سکه مجاز مهریه.در این نوشته به شرایط مطالبه مهریه بیش از ۱۱۰سکه می پردازیم.

در مهریه های بیش از ۱۱۰سکه زوجه باید به دادگاه ثابت کند که زوج توانایی پرداخت این تعداد سکه را دارد. مهریه یا صداق مبلغ معین به وجه رایج مملکت است که هنگام اجرای عقد نکاح مرد به همسرش میدهد.

مقدار معین این مهریه بستگی به توافق زن و شوهر دارد. در دین و آئین ما هرچیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد می تواند به عنوان مهریه به حساب آید. مانند طلا و نقره،املاک، پول های رایج، لوازم زندگی یا آموزش مهارتی ویژه.

در قانون حمایت از خانواده که در سال ۹۱به تصویب نمایندگان مجلس رسید میزان مهریه را ۱۱۰سکه اعلام کردند .اگر زوج این مقدار سکه را چه به صورت نقد یا به صورت اقساط پرداخت نکند حکم حبس صادر می شود. در این مرحله زوج باید خودش در دادگاه عدم استطاعتش را در پرداخت مهریه اثبات کند نیاز به اثبات زوج نیست.

تعداد سکه مجاز مهریه.بعضی از مردم فکر می کنند اگر مقدار مهریه بیشتر از ۱۱۰تا ذکر شود نمی توان آنرا دریافت کرد ولی این فکر اشتباه است. زوجه باید ثابت کند که زوج توانایی پرداخت این تعداد از سکه را دارد. در مهریه های عندالاستطاعه زمانی که زوجه ثابت کند که مرد استطاعت پرداخت مهریه معین را دارد، زوج ملزم به پرداخت خواهد شد.

شرایط مطالبه مهریه بیش از ۱۱۰سکه

تعداد سکه مجاز مهریه.در تعیین مهریه عندالاستطاعه زمان پرداخت مهریه مشخص نیست ولی زوجه که این شرط را قبول می کند باید بپذیرد که هرزمانی که زوج عدم استطاعت مالی داشته نمی تواند از وی مطالبه داشته باشد.

در نوشته های قبل مطالبی در مورد مهریه شرعی از نظر علما و قانون جدید مهریه در سال ۹۶ و قانون مهریه بیش از ۱۱۰ سکه  و عرف مهریه در ایران ارائه دادیم.

اگر زوج در پرداخت مهریه تقلب کند یا قسمتی از درآمد خود را به دادگاه اعلام نکند مشمول حمایت قانون نمی شود. اگر عدم استطاعت مالی را به دادگاه ثابت کند حکم حبس برای او ملغی می شود .

مدارک مورد نیاز برای مطالبه مهریه :

اصل سند ازدواج، اصل شناسنامه و کپی کارت ملی.

تعداد سکه مجاز مهریه.برای وصول مهریه می توان از سه طریق اقدام کرد. نخست اظهار نامه از سوی زن به شوهر ارسال می شود. در مرحله دوم از طریق اجرای ثبت و آخرین مرحله از طریق دادگاه ها به دریافت مهریه اقدام می شود.

اظهار نامه نوعی اوراق چاپی در دادگستری است که از دو ستون خواهان و خوانده تشکیل شده است. خواهان (زوح) اظهارات خود را درمورد خواست مهریه در ردیف خواهان می نویسد و آنرا برای خوانده (زوج)از طریق دادگاه می فرستد.

مهلت تجدید نظرخواهی ۲۰روز است. زوجین در این مدت می توانند به رأی دادگاه اعتراض کنند. بعد از اینکه رأی دادگاه قطعی شد زوجه ماده ۲قانون نحوه اجرای حکومت مالی را اعمال می کند. یعنی اگر مرد معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند به زندان می رود.

تعداد سکه مجاز مهریه. اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود دادگاه رأی به تقسیط مهریه می دهد. اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت ولی از پرداخت آن خودداری کرد زوجه مهریه خود را به اجرا می گذارد. چنانچه ظرف مدت ۱۰روز، زن دارایی شوهر را معرفی کند فوری نسبت به توفیق آن ها اقدام می شود.

اگر دارایی زوج فقط درآمد وی باشد و اگر مرد همسر دیگری نداشته باشد تایک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق می گیرد تا مهریه به صورت کامل پرداخت شود. مرد تا پرداخت کامل مهریه نمی تواند از کشور خارج شود. اما در صورتی که اموال دیگر به جز حقوق داشته باشد دادگاه اموال او را می فروشد و مهریه از این طریق پرداخت می شود.