طلاق توافقی

طلاق توافقی

طلاق توافقی :در طلاق توافقی زوجین هنگامی که ادامه زندگی مشترک را صلاح ندانستند با تنظیم دادخواستی مشترک به دادگاه درصورت پذیرفتن رای دادگاه از یکدیگر بصورت توافقی جدا میشوند.

مزایای طلاق توافقی

۱٫عدم تشکیل پرونده های متعدد در دادگستری

۲٫جلوگیری از رفت و آمد مکرر زوجین

۳٫کاهش استرس فرزندان

۴٫احتمال رجوع مکرر زوجین در آینده به یکدیگر

۵٫کوتاه بودن صدور گواهی طلاق

۶٫درگیری کمتر خانواده زوجین

مدارک مورد نیاز:

۱٫شناسنامه

۲٫سند ازدواج

۳٫کارت ملی

طلاق توافقی

مشکلات طلاق توافقی

بعد از صادر شدن حکم طلاق توافـقی زوج مجبور به آمدن به محضر را ندارد.به دلیل اینکه اساس این طلاق توافق زن و شوهر است ،از لحاظ قانونی باید رفتن به محضر نیز تحت توافق باشد و نمی توان طرفین را ملزم به انجام کاری کرد.

برای حل این مشکل خوب است طرفین رفتن به محضر را جزء تعهدات مکتوب در سند توافق نامه ذکر کنند.

مراحل طلاق توافقی

مراحل طلاق تـوافقی چگونه است؟ در این نوشته سعی داریم به بررسی مراحل طلاق توافقی بپردازیم.

اگر خواهان انجام طلاق توافقی بدون حضور شخصی خود هستید با مشاوران ما تماس برقرار کنید.

شرط مهم در طلاق تـوافقی توافق زوجین است به صورتیکه زوجین بعد از رسیدن به توافق در مسائل زندگی از قبیل مهریه زوجه،نفقه زوجه، جهیزیه خانه و اگر دارای فرزند باشند توافق بر سر حضانت فرزند نسبت به طلاق توافقی وارد عمل می شوند.اگر زن و شوهر خواهان و مایل به طلاق تـوافقی باشند می توانند این کار را با گرفتن وکیل انجام دهند.

مراحل طلاق توافقی با وکیل

مراحل طـلاق توافقی به شرح زیر می باشد:

۱٫ابتدای امر باید خود زن وشوهر باید یکدیگر صحبت و مذاکره کنند و به این نتیجه برسند که واقعا مصر به انجام طلاق توافقی هستید.البته بهتر است که منصرف شوید.

۲٫در این مرحله اگر خواهان سپردن امور طلاق به عهده وکیل هستید باید نسبت به گرفتن وقت حضوری اقدام کنید تا مدارک طلاق را به وکیل ارائه و تحویل دهید.

۳٫پس از ارائه مدارک لازم به وکیل مربوطه و تعیین زمان ،باید در دفتر وکالت حضور پیدا کنند و توافقاتی که با یکدیگر انجام دادند به صورت مکتوب ثبت کنند تا جنبه قانونی پیدا کند.

بعد از ثیت توافقات صورت جلسه توسط زن و شوهر به صورت جداگانه امضا می شود تا صحت تایید آن ثبت شود.

از این مرحله به بعد کلیه امور توسط وکیل مربوطه و زیر نظر او انجام می شود ونیازی به حضور فیزیکی زوجین در جلسات نمی باشد.

زوجه باید در آزمایشگاه حضور پیدا کرده و آزمایشی مبنی بر عدم بارداری را انجام دهد و نتیجه آن را به وکیل ارائه دهد.

در مرحله آخر زن و شوهر به همراه وکلای خود در دفترخانه حضور پیدا کرده و بعد از آن صیغه طلاق خوانده می شود و سند طلاق به زن و شوهر داده می شود.

طلاق

همه چیز به توافق طریفین بستگی دارد.معمولا زن برای مهریه،نفغه،جهیزیه و برای حضانت فرزند اقدام میکنند. و در صورتی که هر دوطرف متقاضی طلاق باشند دادگاه تقاضای طلاق آنها را قبول کرده و زوجین میتوانند از یکدیگر جدا شوند.

نکته ی مهم درمورد طلاق توافقی این است که زن و مرد در خصوص کلیه امور مالی و غیرمالی که از خود درخواست میکنند باید بایکدیگر توافق بکنند این صورت میتوانند بصورت توافقی جدا شوند.

مزایای طلاق توسط وکیل

۱٫ظرف هفت تا ده روز کار انجام میشوند

۲٫نیازی به حضور زن و مرد در دادگاه نیست

۳٫نیازی به حضور زن و مرد در جلسات مشاوره نمی باشد زیرا وکیل از طرف هردو متقاضی دراین جلسات حضور میابد

۴٫توافقات زن و مرد توسط وکیل صورت جلسه و مطابق آن حکم صادر میشود

حضانت فرزندان

برای حضانت فرزندی که پدر و مادرش از یکدیگر  جدا شدند مادر تا ۷سالگی میتواند حضانت فرزند را به عهده بگیرد.پس ازآن حضانت با پدر است (دختر پس از ۹سالگی و پسر پس ۱۵سالگی)از حضانت پدر در می آیند.

درصورتی که یکی از والدین فوت شده باشد حضانت به  والدی که زنده است میرسد.

وضعیت حمل و باکره بودن

در زمانی که زن باکره باشد در توافقات اقرار به باکره بودن کرده و از طرف دادگاه باید به پزشکی قانونی مراجعه کرده و پس از اعلام باکره بودن و طلاق از همسر میتواند نام همسر خود را از شناسنامه حذف کند

درصورت باکره نبودن و باردار بود زن اگر اقرار به باردار نبودن کند باید در دادگاه گواهی عدم بارداری را همراه داشته باشد