قانون مهریه بیش از ۱۱۰سکه

قانون مهریه بیش از ۱۱۰سکه

قانون مهریه بیش از ۱۱۰سکه.در قانون کنونی اگر زوج تا ۱۱۰ سکه  را پرداخت نکند زوج تا زمانی که این مقدار مهریه را پرداخت نکند بازداشت می شود.در واقع مطابق قانون تنها تا سقف ۱۱۰ سکه بهار ازادی حکم بازداشت را می توان صادر کند.و حتی حکم جلب برای شوهراگر مهریه بالاتر از ۱۱۰ سکه بهار ازادی باشد بابت این مقدار مهریه مازاد نیز بازداشت نمی شود.

قانون مهریه بیش از ۱۱۰سکه. تنها دوشیزه می تواند نسبت به اموالی که از شوهر می شناسد را شناسایی و شرایط صدور حکم را نیز فراهم کند. اموال مرد برای پرداخت بیس از ۱۱۰ سکه بهار آزادی  اموال او توقیف می شود.

قانون مهریه بیش از ۱۱۰سکه.اگر شوهرچنانچه توانایی پرداخت ۱۱۰سکه را نداشته باشد می تواند تقاضای پرداخت مهریه به شکل اقساط را ارائه می دهد..اما یکی دیگر از مطالب و نوشته های قبلی که به آن نیز اشاره کرده ایم در این مورد است که مهریه قانون ملیت و به رسمیت شناخته شدن در قانون متعادل مهریه ۱۱۰سکه بهار آزادی است

در نوشته های قبل مطالبی در مورد مهریه قانون جدید  و قانون جدید مهریه سال ۹۶ و جزئیاتی از قانون مهریه ۹۶ و عرف مهریه در ایران

مطالبی را ارائه دادیم.

مهریه بیش از ۱۱۰ سکه

در مهریه های که بیش از ۱۱۰سکه بهار ازادی است زن باید به دادگاه اثبات کند که مرد توانایی پرداخت مهریه بیش از ۱۱۰ را نیز دارد زمانی که زن بتواند ثابت کند مرد توانایی پرداخت مهریه تعیین شده را داشته باشد بنابراین مرد ملزم به پرداخت مهریه خواهد بود.

قانون مهریه بیش از ۱۱۰سکه.اگر مرد برای پرداخت نکردن مهریه تقلب کند و یا قسمتی از درآمد خود رابه دادگاه خانواده اعلام نکند قانون هیچ گونه حمایتی را نیز متقبل نمی شود  در شرایطی که مرد ازپرداخت مهریه امتناع کند حکم حبس برای او صادر می شود.

برای پرداخت مهریه می توان طبق مراحل زیر اقدام کرد ۱- اظهار نامه از سوی دوشیزه به مرد ۲-از طریق دادگاه به مرد و مراجعه ذی ربط قابل اجراست.مدارک لازم  جهت پرداخت مهریه ۱- اصل سند ازدواج۲- اصل کارت ملی۳- اصل شناسنامه از جمله مدارکی هستند که برای مطالبه مهریه موردنیاز و الزامی است.