میزان مهریه متعارف جامعه

میزان مهریه متعارف جامعه

میزان مهریه متعارف جامعه.مهریه یا همان صداق و هدیه ای می باشد که مرد به همسرش تقدیم می کند برای احترام و ارزشی که برای همسر خود قائل می شود مهریه ها می توانند هرچیزی باشند که باید حتما میزان و مقدار آن در عقد نامه ذکر شود

در نوشته های قبل مطالبی در مورد قانون مهریه سال ۹۶،انواع مهریه در حقوق ایران و قانون جدید مهریه در سال ۹۶ ارائه دادیم.

یک نکته قابل توجه برای شما عزیزان این می باشد که اگر مهریه سکه باشد و تعداد آن از ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی بیشتر باشد مرد در هنگام پرداخت ملزم به پرداخت ۱۱۰ سکه با توجه به قانون تصویب شده می باشد.
در صورتی می توان زن همه مهریه را بگیرد که در عقد نامه ذکر شده باشد نوع مهریه اش.

میزان مهریه متعارف ازدواج

برای میزان مهریه این دو سال ممکن است برای شما ایجاد شود که:
۱. آیا میزان مهریه سنگین و زیاد می تواند ضامن زندگی زوجین باشد؟
۲.دقیقا میزان مهریه مناسب چقدر باید باشد؟
در مورد اول برای شما عزیزان بازگو می کنیم که میزان مهریه سنگین و زیاد هرگز نمی تواند ضامن تداوم زندگی باشد همانطور که پیامبر اکرم (ص) فرموده اند در حدیث خود که مهریه سنگین نگیرید محبت و مهر را خداوند به واسطه خود زیاد می کند.
راجب مهریه همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم هدیه ای می باشد که از طرف مرد به همسرش داده می شود.در واقع این مهریه نشانه علاقه و مهر و محبت و ارزش همسر برای شوهرش می باشد.
اما در پاسخ مورد اول برای شما بازگو می کنیم که با توجه به سختی های زندگی و مشکلات در جامعه ما مهریه سنگین و زیاد را در واقع پشتوانه زندگی زن می دانند در صورتی که این زن است که می تواند با توجه به مهریه وظایف زنانگی خود را انجام دهد.پشتوانه اصلی خود که همسرش می باشد را داشته باشد.
در واقع تجربه و مطالعه بر روی این گونه زندگی ها و مهریه های سنگین نشان داده است که زندگی مسالمت آمیز به مهر و محبت هیچ ارتباطی با مهریه سنگین ندارد پس چه خوب است که با میزان مهریه کم زندگی خوب و به همراه مهر و محبت داشته باشید.