وکیل پایه یک

وکیل پایه یک

وکیل پایه یک دادگستری می تواند از طریق راه های قانونی به موکل خود کمک کند و در دادگاه از او دفاع نماید، بعضی از موکل ها تصور می کنند که وکیل پایه یک دادگستری، از طریق آشنایی با قاضی پرونده و کادر قضایی می توانند مشکل آن ها را حل کنند. ولی باید بدانید وکـیل پایه یک دادگستری هیچ قدرت فراتری از قانون را ندارند.

وکیل پایـه یک دادگستری دارای وظایفی در مقابل موکل، محاکم دادرسی و طرف موکل دارد. همچنین مسئولیتی در قبال تشکیلات صنفی خود تحت عنوان کانون وکلای داد گستری دارد که موکلان میتوانند اگر خلافی از سوی وکیل خود مشاهده کردند این موضوع را به کانون وکلای دادگستری اطلاع دهند.

وکیل پایه یک تهران

گاهی مراجعه کنندگان یک وکیل می توانند افراد معمولی باشند و گاهی هم می توانند گروهی از افراد یا شرکت های تجاری باشند، وکیل پایه یک وظیفه دارد به مراجعه کنندگان خود مشاور حقوقی بدهد، و نماینده ی حقوقی آن ها در داخل و خارج از دادگاه باشد. گاهی اوقات یک وکیل برای تهیه اسناد و مدارکی که ثابت کند موکل خود بی گناه است باید در بیرون از دادگاه هم تلاش کند.

هر یک از وکیل های دادگستری در یکی از زمینه های حقوقی و حقیقی فعالیت می کنند، برای مثال وکیل مالی با وکیل جنایی دارای تخصص های مختلف هستند و زمانی که یک وکیل جنایی صرف پرونده می کند خیلی بیشتر از یک وکیل مالی می باشد. وکیل پایه یک می تواند اختیاراتی را از موکل خود جهت انجام امور کار ها بگیرد.مانند وکیل طلاق

این اختیارات یا وکالت مطلق هستند یا وکالت مفید، در وکالت مطلق، وکیل اختیار تام از موکل خود دارد می تواند در همه ی امور اداری اعم از: امور اداری و مالی، خرید و فروش، پرداخت هزینه که در هیچ یک از این امور موکل دخالت نمی کند. اما در وکالت مفید، تمام اختیارات وکیل توسط موکل مشخص می شود و بیشتر از آن اجازه ی دخالت در امور دیگری را ندارد.