گرفتن مهریه قانون جدید طلاق توافقی

گرفتن مهریه قانون جدید طلاق توافقی

گرفتن مهریه قانون جدید طلاق توافقی ، در سال ۹۱ توسط نمایندگان مجلس تصویب شد. گرفتن مهریه تا سقف ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی امکان پذیر است و این میزان از مهریه را حقوق و قانون حمایت می کند، گرفتن مهریه بیشتر از ۱۱۴ سکه بر اساس توانایی مالی مرد و شرایط خاصی از ازدواج صورت می گیرد.

در طلاق توافقی نسبت به پرداخت مهریه از قبل توافق صورت می گیرد و مرد باید براساس توافق عمل کند.

در نوشته های قبل مطالبی در مورد اینکه طلاق توافقی چگونه است،حضانت فرزندان در طلاق توافقی و طلاق توافقی و مهریه  را برای شما بیان کردیم.

گرفتن مهریه قانون جدید طلاق توافقی بدین گونه تصویب گردیده است که دادگاه خانواده فرض را بر داشتن توانایی پرداخت مرد در مهریه گذاشته است و میزان پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی می باشد، حال اگر مرد نتوانست این تعداد سکه را چه به صورت نقدی و یا چه به صورت قسطی پرداخت کند، دادگاه او را به حبس محکوم می کند.

مهریه قانون جدید طلاق توافقی

گرفتن مهریه توسط زوجه با دو حالت رو به رو خواهد شد، اول اینکه مرد توانایی پرداخت مهریه را دارد و دوم اینکه مرد توانایی پرداخت مهریه را ندارد. اگر مهریه زوجه تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی باشد، زوجه نیازی به اثبات توانایی مالی همسر خود در دادگاه را ندارد، اگر مرد توانایی مالی نداشته باشد باید خودش در حضور دادگاه عدم توانایی پرداخت مهریه را اثبات کند.

بر خلاف تصور مردم که مهریه های بیشتر از ۱۱۰ سکه به زوجه تعلق نمی گیرد باید گفت، اگر مهریه زوجه بیشتر از سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی باشد، زوجه باید در صورت داشتن توانایی مالی مرد، آن را به دادگاه ثابت کند. در مهریه های عندالاستطاعه در صورتی که توانایی مالی مرد اثبات شود، مرد موظف به پرداخت کامل مهریه می باشد.

اگر مرد بخواهد در دادن مهریه تقلب کند، برای مثال اموال خود را مخفی کند یا همه ی درآمد خود را به دادگاه نگوید، این فرد شامل حمایت قانون قرار نمی گیرد، بنا براین تنها زمانی مرد می تواند از حکم حبس نجات پیدا کند که عدم استطاعت مالی خود را در پرداخت مهریه به دادگاه ثابت کند.