مهریه زن بعد از فوت شوهر

مهریه زن بعد از فوت شوهر چگونه پرداخت می شود ؟

در قوانین پرداحت مهریه به صورت عندالمطالبه و یا عندالاستطاعه پرداخت میشود. مهریه حق اصلی زن است باید پرداخت شود. مهریه زن بعد از فوت شوهر نیز باید پرداخت شود. این مقاله را تا انتها دنبال کنید.

مهریه زن چیست ؟

از جمله مهم ترین حقوق مالی که به موجب عقد ازدواج به زن تعلق می گیرد، مهریه می باشد . بر اساس ماده 1082 قانون مدنی ” به مجرد عقد ، باید مهریه زن پرداخت شود. به محض این که خطبه عقد میان زن و مرد جاری میشود زن مالک مهریه ای است که قبل و پس از مرگ مرد بر ذمه او قرار گرفته است و می تواند هر گونه که بخواهد آن را مطالبه کند.

تکلیف مهریه زن بعد از فوت شوهر

در شرایط مساوی، مهریه زوجه متوفی دین ممتاز محسوب می شود و نسبت به سایر طلبکاران زوجه دارای اولویت است. بنابراین زوجه با به اجرا گذاشتن مهریه نسبت به سایر طلبکاران شوهر اولویت دارد.

در مواردی هم که مهریه زن وجه رایج یا پول نقد در نظر گرفته باشد. تاریخ فوت برای محاسبه مهریه به نرخ روز قرار می‌گیرد و زن بر اساس شاخص سال فوت شوهر مهریه را خواهد گرفت.

به این معنا که در صورت فوت مرد، زوجه هم قادر به مطالبه ارث بر طبق قانون مدنی خواهد بود و هم می‌تواند مهریه‌اش را مطالبه کند.

اگر اموال به جای مانده از شوهر کافی نباشد و چند نفر طلبکار باشد

هر کدام که زودتر اموال فرد متوفی را توقیف کند در گرفتن طلب خود در آن مال توقیف شده اولویت دارد.

مهریه زن پس از مرگ شوهر ، هم در عقد دائم و هم در عقد موقت قابل مطالبه است و از این جهت با هم تفاوتی ندارند و تنها تفاوت آن ها در این است که اگر عقد موقت به ثبت رسمی نرسیده باشد ، امکان مطالبه آن از طریق اجرای ثبت وجود ندارد .

اگر به دنبال بهترین وکلای مهریه در شیراز هستید سایت تهران وکیل آنها را به شما معرفی کرده است. جهت کسب اطلاعات بیتشر به لینک درج شده مراجعه کنید.

نحوه گرفتن مهریه از پدر شوهر

طبق ماده 1082 قانون مدنی به محض اینکه عقد صورت می‌گیرد، زن مالک تمام مهریه خواهد شد و هر تصرفی که بخواهد می‌تواند در آن داشته . طبق این ماده خانم دوشیزه یا باکره می‌­تواند بعد از عقد تمام مهر خود را از شوهر مطالبه کند.

اگر مردی فوت کند و مهریه همسرش را پرداخت نکرده باشد، زن می­تواند با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده مهریه­اش را مطالبه کند. حتی پس از اینکه تقسیم ترکه و اموال متوفی تمام شده باشد، دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت ورثه متوفی اقامه می‌شود.

مهریه پس از مرگ شوهر در عقد موقت

در نظر داشته باشید که بر خلاف عقد دائم در عقد موقت اگر مبلغ مهریه در نظر گرفته نشده باشد عقد موقت باطل خواهد شد.. پس حتماً در زمان عقد موقت باید مهریه و میزان آن مشخص باشد.

سپاس از همراهیتان

اشتراک‌گذاری