نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز چگونه است؟

مهریه یکی از حقوق زن است که میتواند ه موقع که بخواند آن را طلب کند. مهریه مانند هر طلب دیگری در صورتیکه مالی غیر از پول و وجه نقد باشد، آن مال عینا قابل مطالبه می باشد. در این مطلب با نحوه و قوانین محاسبه مهریه به نرخ روز را به شما معرفی خواهیم کرد.

نحوه محاسبه مهریه

نحوه‌ محاسبه‌ ارزش‌ مهریه‌ به‌ نرخ روز به این گونه است که در سال وصول مهریه، مبلغ‌ مهریه‌ مندرج‌ در عقدنامه‌ در عدد شاخص‌ سال‌ قبل ضرب و سپس تقسیم بر عدد شاخص‌ سال وقوع عقد شود.

شرایط قسطی کردن مهریه را در لینک درج شده بخوانید.

نحوه اجرای مهریه به نرخ روز

مهریه دینى است كه بر ذمه زوج است، مرد كه به موجب عقد نكاح به میزان مهریه مدیون زوجه گردیده، زمانى برائت از ذمه است كه به تعهد خود عمل می کند. برای محسابه مهریه به نرخ روز باید در نظر داشته باشید که به بهترین وکیل مهریه در شیراز مراجعه کنید. در لینک درج شده این وکلا برای شما آورده شده است.

در نظر داشته باشید اگر مهریه درسى سال قبل (سال وقوع عقد) یكهزار تومان و شاخص ‏هزینه زندگى در همان سال 105 بوده است و شاخص هزینه در سال قبل (پرداخت مهریه) 100 شده است،1005×1000 زوج باید 20000 ریال به زوجه بپردازد.

محسابه مهریه

قوانین پرداخت مهریه بعد از فوت شوهر را نیز میتوانید در لینک درج شده بخوانید.

نكته ضرورى است كه زن همواره مى ‏تواند مهر خود را مطالبه نماید این تصور غلط رواج یافته كه:

  1. مهر فقط هنگام طلاق پرداخت مى‏ شود.
  2. اگر زن خواهان جدایى باشد، حقى بر مهر ندارد.

این تصور به هیچ وجه صحیح درست نیست و زن مى‏ تواند مهر خود را بلافاصله پس از عقد یا سال ها پس از آن طلب کند و این امر ارتباطى با طلاق و جدایى نخواهد داشت، ولی معمولا زمانى كه زن طلب طلاق کرده باشد‏ براى جلب رضایت مرد از دریافت مهر خود صرف نظر مى‏ كند.

هرگاه مهریه عین معین از قبیل طلا، خانه یا اتومبیل باشد، در هنگام درخواست عیناً باید به زن پرداخت شود و اگر وجه رایج ‏باشد، به ‏طریق فوق محاسبه و پرداخت‏ خواهد شد.

بانک مرکزی هر ساله جدولی از شاخص‌های مختلف را منتشر می‌کند که طبق آن نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز را میتوانید پیدا کنید.