اعتراض به تامین خواسته مهریه چگونه است و چه مراحلی دارد؟

اعتراض به تامین خواسته مهریه. مهریه یا صداق مالی به چیزی گفته می شود که طبق پیوند بین زوج و زوجه، زوجه صاحب حق مهریه میشود و زوج وظیفه دارد که آن را به زوجه بدهد. زوج باید چه زوجه تمکن مالی داشته باشد و چه نداشته باشد و یا اینکه چه طلاق بگیر یا نگیرد، بایست مهریه ی خود را بدهد چرا که دینی است که بایست پرداخت شود. این مقاله را تا انتها دنبال کنید.

اعتراض به تامین خواسته مهریه به چه معناست؟

مهریه یا عندالمطالبه است یا عندالاستطاعه. فرق در این است در مهریه عندالاستطاعه نه امکان جلب زوج وجود دارد و نه امکان ممنوع الخروج کردن و تنها در صورتی که مالی از زوج به دادسرا یا اداره اجرای ثبت معارفه شود از بایت مهریه توقیف می شود و اگر مالی نباشد، امکان وصول مهریه نیست.

اعتراض به تامین خواسته مهریه به چه معناست؟

اگر قرار تامین خواسته مهریه به شخص ابلاغ شود، وی 10 روز مهلت دارد که نسبت به آن اعتراض کند و دادسرا بر اساس اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و تکلیف آن را مشخص می کند.

وقت درخواست تامین خواسته مهریه

خواهان می‌تواند از دادسرا درخواست تأمین خواسته مهریه بنماید. لذا از اصلا یک از ماده ضابطه نوشته شده استفاده نمی‌شود که شخص شکایت کننده مجبور باشد برای درخواست تامین خواسته مهریه، به صورت جداگانه، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه مهریه اصل دعوی نموده است، خواسته را تقویم نماید.

آثار تامین خواسته مهریه

در آثار تامین خواسته مهریه برای خواهان که در اینجا وجود دارد به این فرم که حق ابطال برای هر نقل و انتقال و یا فروشی برای اموال شوهر از بین می رود و دادخواست تامین خواسته مهریه زوجیه نسبت به سایر طلبکاران در اولویت وجود دارد.

وکیل برای اعتراض به تامین خواسته مهریه

یکی از مسائل مهمی که باید به آن توجه داشته باشید مشاوره حقوقی با یک وکیل طلاق حرفه ای است که براحتی و براساس تجربه ای که دارد، قادر است بهترین راه را به شما پیشنهاد بدهد و در صورتی که شما توانایی گرقتن وکیل برای این موضوع را ندارید می توانید تنظیم دادخواست را به عهده وکیل بسپارید.

راه های تامین خواسته مهریه

اغلب اوقات مطالبه مهریه با درخواست توقیف اموال مرد است تا از تضییع و از بین رفتن آنها جلوگیری شود. از این رو زوجه دادخواست را با عنوان مطالبه مهریه و توقیف اموال باید به دادگاه ارائه بدهد.

در این صورت دادگاه ابتدا به موضوع تامین خواسته مهریه می پردازد و در صورت وجود شرایط دستور توقیف اموال مرد را می دهد. زوجه هنگام مطرح کردن دعوای مطالبه مهریه باید هزینه دادرسی را نیز بپردازد که معادل 5/3 درصد ارزش مالی خواسته دعواست. زوجه برای اقامه دعوای تامین خواسته مهریه باید مدارکی مانند شناسنامه و کارت ملی و سند ازدواج را به همراه داشته باشد.

البته روش دیگری نیز برای مطالبه مهریه و درخواست توقیف اموال زوجه وجود دارد و آن نیز مراجعه به اداره اجرای ثبت و درخواست صدور اجراییه برای مهریه به استناد سند رسمی ازدواج و هم چنین توقیف اموال مرد است.

اشتراک‌گذاری