جرم خیانت در امانت به چه معناست

جرم خیانت در امانت به چه معناست و چه مجازاتی دارد؟

خیانت به معنای پیمان شکنی و نقض عهد می باشد. بنابراین جرم خیانت در امانت یعنی شخصی که مال یا هر چیز ارزشمند که نزد او به امانت گذاشته شده در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد، یا بدون اجازه صاحب مال از آن استفاده کند، یا آن را معیوب کرده و یا کلا از بین ببرد. در این مقاله تلاش کرده ایم برای شما مجازاتی که برای این جرم در نظر گرفته می شود را بیان کنیم.

جرم خیانت در امانت به چه معناست؟

خیانت در امانت با توجه به لطمه ای که به اعتماد عمومی وارد می نماید و بنا به مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی از جمله جرائم غیر قابل گذشت تلقی می گردد و جنبه ی عمومی جرم بر جنبه ی خصوصی آن غالب است.

اگر گرفتار اینگونه پرونده ای شده اید عالی است با وکیل دادگستری مشورت کنید و در صورت امکان، نمایندگی دفاع از پرونده را به یک وکیل کیفری عالی محول نمایید چرا که اصولا اثبات این جرم می تواند نتایج نامطلوبی را برای متهم به دنبال داشته باشد.

مجازات جرم خیانت در امانت

این جرم در قانون مجازات اسلامی دو نوع مجازات را در بر خواهد داشت=حداکثر حد هر دوی مجازات ها یکسان است اما دستکم حد مجازات متفاوت است.

باید در نظر بگیرید که برای شروع به این جرم اینگونه حسب مورد دستکم حد مجازات در عقیده گرفته می شود. با توجه به ماده ضابطه مجازات اسلامی در این زمینه:

مجازات جرم خیانت در امانت

مجازات های در نظر گرفته شده در قانون

  • خیانت در امانت اگر به فرم سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضای امانی باشد مشمول مجازات به حد یک الی سه سال حبس می گردد.
  • خیانت در امانت در سایر موارد، مشمول حبس از شش ماه تا دو سال می شود.

برای اینکه این جرم در به خاص متهم مصداق داشته باشد و مشمول مجازات های مذکور در این بند شود بایست شروط ذیل در به خاص فعل ارتکابی وجود داشته باشد:

  • مسئله جرم خیانت در امانت بایست مال یا وسیله تحصیل مال باشد.
  • مال امانی بایست از سوی مالک یا متصرف قانونی به خائن که ابتدائا وصف امین دارد سپرده شود.
  • مالامانی بایست به یکی از طرق قانونی به امین سپرده شده باشد و وصف امانی در به خاص آن صدق کند.
  • بین فعل مرتکب و غبن مالک یا متصرف قانونی باید ارتباط علیت وجود داشته باشد.

شباهت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری

در به خاص فرق این جرم که شباهت بیشتری با کلاهبرداری دارد بایست بگوییم که امین از اصلا وسیله یا گفتار متقلبانه ای برای فریب مالک یا نماینده قانونی استفاده نمی کند این درحالیست که تقلب و فریب حرف اول را در جرم کلاهبرداری می زند.

اگر امین در همان آغاز سعی کند اطمینان مالک را جلب نماید تا مال را در اختیار او قرار دهد و سپس مال را به تصرف خود در آورد جرم کلاهبرداری بوده و نمی توان آن را مشمول جرم خیانت در امانت قلمداد کرد با این حال از آنجا که این مسئله اکثر جنبه روانی دارد اصولا در قالب خیانت در امانت مطرح می شود.

حالت های جرم خیانت در امانت

  • قانون تجارت
  • انحصار وراثت
  • خیانت در اسناد ملکی و مسائل مربوط به ثبت
  • خیانت در بخش مهر و امضا و سوءاستفاده از ضعف شخص

لازمه اثبات جرم خیانت در امانت

لازمه خیانت در امانت، خیانت به عین مال سپرده شده نیست، بلکه اگر وجه حاصل از فروش مالی که عین آن به امین سپرده شده تصرف شود اینگونه خیانت در امانت واقع شده است. سپرده شدن مال به یکی از طریق قانونی.

لزوم وجود پیوند یا قرارداد امانی یا وجود ارتباط ای با شرط استرداد یا وجود شرط به مصرف معین رسانیدن مال امانی. لذا می توان عقود معین ( عقودی که در ضابطه نام برده شده است ).

اشتراک‌گذاری