دادخواست طلاق از طرف مرد

دادخواست طلاق از طرف مرد به همراه شرایط و مراحل آن

طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار طلاق با مرد است و مرد بدون نیاز به اثبات خاصی و به صرف اراده می‌تواند زن را طلاق بدهد. در نمونه دادخواست طلاق از طرف مرد، لازم است تا به نحوه تنظیم و نوشتن دادخواست طلاق از طرف مرد توجه شود. در این مقاله به بررسی قوانین و شرایط این نوع طلاق میپردازیم. با ما همراه شوید..

درخواست طلاق از طرف مرد چقدر طول میکشد؟

بعد از ثبت دادخواست طلاق از طرف مرد و تشکیل جلسه دادگاه و صدور حکم طلاق بسته به اینکه زوجه به حکم طلاق اعتراض کند یا نه، زمان قطعیت حکم طلاق جهت مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق متفاوت است. در قانون برای قطعی شدن حکم طلاق سه مرحله باید طی شود که اقدام جهت اعتراض در این مراحل اختیاری است.

درخواست طلاق از طرف مرد چقدر طول میکشد؟

مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد

مدارک زیر طبق گفته وکلای رسمی طلاق که اسامی آنها در لینک درج شده قرار گرفته است
۱_ اصل شناسنامه و کارت ملی مرد
۲_‌اصل سند ازدواج
در صورت نبودن اصل هر یک از مدارک می‌توانند با مراجعه به مرجع صادر کننده سند مربوطه درخواست المثنی کرد و به همان ترتیب اقدام به ثبت درخواست طلاق نمود.

مهریه در طلاق از طرف مرد چگونه است؟

یکی از مهم‌ترین آثار مالی ازدواج بحث مهریه زن است و صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش مشروط به تعیین تکلیف در این مورد است.

اگر طلاق از طرف همسر خانم باشد و زوجه باکره باشد نصف مهریه و اگر باکره نباشد کل مهیه باید پرداخت شود. شرایط پرداخت مهریه قسطی را میتوانید در لینک درج شده بخوانید.
نکته مهم آنکه در صورت ازدواج مجدد زن با شخص دیگر هم همچنان مرد موظف است تا نصف کامل مهریه به نرخ روز پرداخت نماید.

مرد برای طلاق چه شرایطی باید داشته باشد؟

طبق قانون مدنی مردی که اقدام به طلاق می نماید باید اهلیت داشته باشد به این معنی که باید طلاق دهنده بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.

به عبارتی شخص غیر بالغ یا دیوانه یا کسی که قصد واقعی نداشته یا با اکراه اقدام به طلاق کند در صورت صدور حکم طلاق این امر شرعی و صحیح نمی باشد و دارا بودن همزمان هر چهار شرط در مرد ضروری است.

حضانت فرزندان در این طلاق چگونه است؟

طبق قانون حضانت فرزند بر اساس رعایت شرایط قانونی و مصلحت طفل می‌باشد و تفاوتی در اینکه طلاق از طرف مرد باشد یا زن نیست.
حضانت فرزند پسر یا دختر تا ۷ سالگی با مادر و بعد از آن دختر تا ۹ سالگی و پسر تا ۱۵ سالگی با پدر است. در شرایطی که مصلحت فرزند اقتضا کند قاضی دادگاه میتواند حضانت هریک از والدین را سلب نماید. مانند ازدواج زن در مدت حضانت یا اعتیاد و سوء رفتار مرد در مدت حضانت فرزند.

فرم دادخواست طلاق از طرف مرد

نمونه فرم دادخواست طلاق از سوی مرد را میتوانید ببینید:

مزایای وکیل در طلاق از طرف مرد

  • اولا در صورت داشتن وکیل دیگر نیاز به حضور مرد در جلسات داوری نمیباشد.
  • دوماً اجرای طلاق بدون حضور مرد انجام می‌گیرد.
  • سوماً نحوه پرداخت حقوق زن توسط وکیل با رعایت مصلحت مرد انجام می‌پذیرد.
  • چهارماً در هیچ صورت نیاز به حضور مرد در جلسات دادگاه نمیباشد.
اشتراک‌گذاری