شرایط طلاق در دوران بارداری

شرایط طلاق در دوران بارداری چیست؟

طلاق در دوران بارداری حقوق خانواده ما نقش مهمی دارد و امروزه نیز با توجه پیچیدگی های روابط اجتماعی میان انسان ها به یکی از مسائل مهم زندگی بشری تبدیل شدهاست. از این رو امروز در این مقاله درباره شرایط طلاق توافقی در دوران بارداری صحبت خواهیم کرد. با ما همراه شوید…

از نظر قانون امکان طلاق زن باردار وجود دارد و فرقی نمی کند که طلاق از چه نوعی باشد، توافقی یا غیر از آن. انجام مراحل طلاق زن باردار و یا طلاق توافقی در دوران بارداری، بر اساس قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده ، مورد پذیرش قرار گرفته است.

آیا زن حامله را می توان طلاق داد؟

طلاق یک نوع ایقاع است یعنی یک عمل حقوقی یک طرفه، که معمولا از طرف مرد انجام می پذیرد که منجر به پایان ازدواج و انحلال عقد نکاح بین زن و شوهر می شود. برای طلاق در دوران بارداری، مانع شرعی یا قانونی وجود ندارد و شوهر، یا زن در شرایطی، یا هر دو به صورت توافقی می توانند در صورت باردار بودن زن هم به دادگاه مراجعه کنند و حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش دریافت کنند.

آیا زن حامله را می توان طلاق داد؟

در احکام، چگونگی و شرایط جدا شدن از همسر باردار تفاوتی با طلاق در زمان دیگر وجود ندارد و تنها تفاوت آن در مدت زمان نگهداری عده است به این معنا اگر زن بخواهد ازدواج مجدد داشته باشد، باید یک مدت زمانی از طلاق او بگذرد و این مدت زمان در صورت بارداری وی با زمانی که باردار نیست متفاوت است و در ادامه به تفضیل به آن پرداخته شده است.

شرایط طلاق زن حامله

روند رسیدگی به طلاق با دادن دادخواست طلاق توافقی و یا از طرف مرد و یا صدور گواهی عدم امکان سازش از طرف یکی از زوجین یا هر دوی آن ها به دادگاه خانواده آغاز می شود. دادگاه با بررسی وضعیت زوجین، آن ها را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع می دهد و آن ها را به سازش دعوت می کند. پس از مشاوره، در صورتی که زن و شوهر از تصمیم خود باز نگشته باشند، دادگاه در این مورد تصمیم می گیرد. جدایی در دوران بارداری هم از این مورد مستثنا نیست و همان روندی را طی می کند که او حامله نباشد.

میتوانید با وکیل طلاق توافقی که اسامی آنها در لینک درج شده قرار گرفته است مشورت کنید.

طلاق زن حامله کدام نوع طلاق است؟

“طلاق بر دو قسم است. بائن و رجعی.” قانون مدنی ماده 1143 طلاق را از نظر امکان بازگشتن به زندگی مشترک، به دو دسته تقسیم می کند و در مواد بعد هم به تعریف آن می پردازد: “در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.” و در طلاق رجعی، شوهر می تواند در طول مدت عده که در ادامه به تعریف آن می پردازیم به زن رجوع کند و بدون اینکه نیاز باشد مجددا ازدواج کنند، زندگی مشترکشان را از سر بگیرند.

طلاق توافقی در دوران بارداری

زوجین می توانند به هر دلیلی که تمایل داشته باشند، با توافق از یکدیگر جدا شوند و این توافق ها می تواند در زمینه های مهریه، حضانت و نفقه باشد و از این طریق به دادگاه برای گواهی عدم سازش مراجعه می کنند و دادگاه هم این توافق را محترم و مورد تایید می داند. در تنظیم دادخواست طلاق توافقی تفاوتی میان شرایط جدا شدن از همسر باردار از زمانی که زن باردار نیست وجود ندارد با این حال در صورت حامله بودن زن، زوجین باید در مورد موارد هزینه های زایمان، نفقه زن و حضانت فرزند به توافق برسند.

آثار و نتایج حقوقی طلاق توافقی در دوران بارداری

از مهم ترین آثار و نتایج طلاق توافقی در دوران بارداری آن است که شرایط حضانت و نگهداری فرزند متولد شده، طبق توافقات صورت گرفته بین زن و مرد به طور کامل مشخص می گردد.
حقوق مالی زن و فرزندش تضییع نخواهد شد و طبق توافقات طرفین و قانون حمایت از خانواده مشخص خواهد شد.
امکان صلح و سازش زن و مرد در رابطه با بدست آوردن حضانت فرزند و حقوق مالی وجود دارد.

عده طلاق زن باردار

طبق ماده 1140 قانون مدنی که بیان می کند: « طلاق زن در زمان قاعدگی و یا در حالت نفاس جایز نیست مگر اینکه زن یا زوجه باردار بوده و یا طلاق قبل از زناشویی واقع گردد و…» و نیز طبق ماده 1153 قانون مدنی: «عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن باردار و حامله تا زمان وضع حمل وی است». در ماده 1154 قانون مدنی نیز بیان شده است که عده وفات چه در عقد دائم و چه در عقد موقت چهار ماه و 10 روز است مگر آنکه زوجه باردار باشد که در این صورت عده وفات تا زمان وضع حمل زوجه است.

اشتراک‌گذاری