قانون کاهش مجازات حبس

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چیست و چگونه اعمال می شود؟

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۲۳ تصویب شد و طی نامه شماره ۲۸۷۵۷ مورخ ۹۹/۰۳/۲۲ از سوی رییس جمهور ابلاغ شده است. با تصویب این قانون حقوقدانان و اساتید دانشگاه و وکلای کیفری شروع به بررسی و تفسیر آن کردند تا بتوانند قواعد آن را روشن سازی و تفاوت های قانون جدید التصویب را با قانون قدیم مشخص سازند.

قانون کاهش مجازات تعزیری چرا تصویب شد؟

دلیل اصلی تصویب این قانون را توان در آمار زیاد زندانیان و هزینه گزافی دانست که افزایش روز افزون زندانیان به دولت تحمیل می کرد. البته در این قانون علاوه بر کاهش مجازات حبس به مباحث دیگری نیز پرداخته شده است که نه تنها مرتبط به بحث کاهش مجازات حبس تعزیری نیستند بلکه مجازات را به نوعی نیز افزایش داده است.

میتوانید برای مشورت در خصوص این قانون با برترین مشاوران حقوقی که اسامی آنها در لینک درج شده قرار گرفته است صحبت کنید.

قانون کاهش مجازات تعزیری چرا تصویب شد؟

در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چه جرم هایی تغییر کرده است؟

 1. ماده 614 که مجازات ضرب و جرحی که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه شود و امکان قصاص هم وجود نداشته باشد به حبس تعزیری درجه 6 تغییر داده است.
 2. مـاده 621 که مجازات آدم ربایی را در صورتی که به عنف یا تهدید باشد حبس درجه 4 و در غیر این صورت حبس درجه 5 معین کرده است.
 3. ماده 677 که مجازات تخریب ساده را در صورتی که میزان خسارت صد میلیون ریال یا کمتر باشد. تا دو برابر میزان خسارت و در صورتی که خسارت وارده بیشتر از صد میلیون ریال باشد سه ماه تا یک سال و نیم حبس تعیین کرده است.
 4. مادـه 607 و 697 که درباره افترا و توهین ساده است و قانون جدید مجازات آنها را به حبس درجه 6 تقلیل داده است.
 5. ماده 684 که مجازات چراندن محصول متعلق به دیگری، تخریب تاکستان، نخلستان، باغ میوه و آسیاب متعلق به دیگری را به حبس درجه 6 و شلاق تا 74 ضربه کاهش داده است.

حبس ابد غیر حدی تمام شد

طبق قانون جدید کاهش حبس تعزیری تبصره ای به ماده 19 اضافه شده است. مطابق آن تمام حبس های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل خواهند شد. بنابراین در حال حاضر تنها در دو مورد اکراه در قتل عمد و سرقت حدی مرتبه سوم مجازات حبس ابد اعمال خواهد شد.

تغییر نحوه تخفیف در مجازات

طبق ماده 6 قانون مجازات کاهش حبس تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به ترتیب زیر کاهش می دهد:

 • حبـس درجه یک تا چهار: کاهش مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه
 • حبس درجه پنج: کاهش مجازات به حبس درجه شش یا هفت یا تبدیل این مجازات به جزای نقدی درجه پنج
 • حبس درجـه شش: کاهش مجازات به حبس درجه هفت یا هشت یا تبدیل این مجازات به جزای نقدی درجه شش
 • حـبس درجه هفت: جزای نقدی درجه هفت
 • مصادره کل اموال: تبدیل به جزای نقدی درجه یک تا چهار
 • انفصال دائم: تقلیل به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
 • سایر مجازات‌های تعزیری: کاهش به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر

بخشی از مجازات های غیرقابل تعلیق، قابل تعلیق شدند

در ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس ماده 47 قانون مجازات که به مجازات های غیرقابل تعلیق و تعویق پرداخته بود، دچار تغییراتی شده است و برخی از جرایم غیرقابل تعلیق را قابل تعلیق نموده است از جمله:

 • در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی: در صورت همکاری موثر در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.
 • جرایم علیه عفت عمومی: تمامی جرایم علیه عفت عمومی به غیر از جرایم مذکور در ماده 639 و 640 قابل تعلیق اند.
 • کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایم که مجازات کلاهبرداری برای آنها تعیین شده است یا طبق قانون کلاهبردار محسوب می شوند: صرف نظر از مبلغ آنها قابل تعلیق هستند.

البته توجه داشته باشید که این جرایم اگرچه قابل تعلیق شناخته شده اند اما همچنان غیرقابل تعویق می باشند. افزایش دامنه جرایم قابل گذشت و کاهش مجازات برخی از جرایم قابل گذشت.

سخن آخر:

مشخص است تغییرات قانون جدید نسبت به قانون قدیم در برخی موارد جزئی در برخی موارد کلی است. تغییر قانون همواره با چالش هایی همراه بوده که عبور از آنها و درک موقعیت جدیدی که قانون گذار ایجاد کرده است نیازمند دانش حقوقی از برترین وکلای پایه یک و تیم مشاوره قوی و کارآمد در زمینه دعاوی کیفری است که با همفکری ها جمعی و داشتن تجربه های بی شمار در پرونده های کیفری توان رسیدگی به هر پرونده کیفری را دارد.

 

اشتراک‌گذاری