نحوه تقسیم ارث بین ورثه از نظر قانون چگونه است؟

نحوه تقسیم ارث بین ورثه از نظر قانون چگونه است؟

بعد از فوت هر فردی اگر اموالی داشته باشد به صورت غیرارادی اموال و ماترک متوفی به ورثه تعلق خاهدگرفت و به اصطلاح به ارث می رسد. نحوه تقسیم ارث بین ورثه بسیار پیچیده است و باید مورد بررسی قرار گیرید. کسانی که ارث می برند خویشاوندانی هستند که از نزدیک ترین درجه و طبقه شروع خواهند شد. اگر درباره قوانین تقسیم ارث به دنبال اطلاعات هستید، این مطلب را تا انتها بخوانید.

سهم ارث ورثه

سهم  ارث به معنی مالی است که بعد از فوت شخص به بازماندگان و وارثان او تعلق می‌گیرد. در واقع ارث عبارت است از انتقال مال منقول یا غیر منقول یا مطالبات کسی به دیگری است بدون این که بین آن دو توافقی صورت گرفته باشد و دارایی متوفی به ورثه او که از زیر مجموعه‌های حقوق مدنی است.

چه کسانی می‌توانند تقاضای انحصار وراثت کنند؟

کسانی که وارث فرد فوت شده هستند می توانند به صورت کتبی درخواست تقسیم ارثه را بدهند. در این راه اگر به مشکل برخورد کرده اید میتوانید از وکلای ارث که اسامی آنها در لینک درج شده قرار گرفته کمک بگیرید. چرا که تمام اموال متوفی قبل از تقسیم ارث شامل پرداخت مالیات خواهند شد.

چه کسانی می‌توانند تقاضای انحصار وراثت کنند؟

مدارک لازم انحصار وراثت چیست؟

برای انحصار وراثت مدارک زیر لازم است در غیر این صورت فرایند انحصار وراثت انجام نخواهد شد. نکته قابل توجه این است که تهیه این مدارک هم از جمله مواردی می باشد که جز هزینه انحصار وراثت در نظر گرفته می شود.

  • شناسنامه و گواهی فوت متوفی
  • استشهادیه محضری
  • رسید گواهی مالیات بر ارث
  • آگهی فوت
  • کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث

میزان سهم الارث اولاد

بین فرزندان دختر و پسر متوفی نحوه تقسیم ارث متفاوت است:

اگر فرزند متوفی دختر باشد

اگر دختر فرزند منحصر باشد به همراه پدر و مادر متوفی، نصف ترکه را خواهد برد و مابقی با توجه به میزان سهم الارث پدر یا مادر متوفی بین آنها تقسیم می شود.

اگر متوفی دو دختر یا بیش از دو دختر داشته باشد و فرزند پسری هم نداشته باشد دختران دو ثلث (دو سوم) ترکه را به ارث می برند و مابقی با توجه به میزان سهم الارث هر یک در آن طبقه بینشان تقسیم می شود.

اگر وراث فرد فوت شده فقط دختر یا دختران باشد بدون وجود وارثی در طبقه اول مثل پدر و مادر، تمام ترکه به دختر یا دختران می رسد.

میزان سهم الارث اولاد

اگر فرزند متوفی پسر باشد

چنانچه پسر منحصر یا متعدد باشد به همراه پدر و متوفی چون همگی در طبق اول قرار دارند ارث می برند به اینصورت که سهم الارث پدر و مادر متوفی یک سوم ترکه است و مابقی به قرابت به فرزند یا فرزندان پسر می رسد که به تساوی بین خودشان تقسیم می کنند.

چنانچه وراث متوفی در طبقه یک فقط پسر یا پسران او باشند و در طبقه اول وارث دیگری نداشته باشد تمام ترکه به پسر یا پسران خواهد رسید.

در صورتی که متوفی هم فرزند دختر و هم فرزند پسر به همراه پدر و مادر در طبقه اول داشته باشد، سهم الارث پدر و مادر به دلیل وجود فرزندان یک سوم ترکه خواهد بود. و مابقی بین فرزندان دختر و پسر متوفی تقسیم می شود به این صورت که فرزندان پسر وی دو برابر فرزندان دخترش ارث خواهند برد.

نحوه تقسیم ارث نوه

اولاد اولاد یا نوه در صورتی در طبقه اول وراث قرار می گیرد که فرد متوفی فرزندی نداشته باشد. در این صورت نوه به عنوان قائم مقام اولاد در نظر گرفته می شود و با هر یک از ابوین (پدر و مادری) که زنده باشد ارث می برد.

چه زمانی ارث به دولت می‌رسد؟

اگر فرد متوفی جز همسر خود خویشاوند دیگری نداشته باشد، یک چهارم اموال به همسرش ارث می‌رسد و مابقی اموالِ شوهر به نفع دولت ضبط می‌شود. اگر تعداد همسران یک مرد بیش از یکی باشد، همان میزان ارث که برای زن مشخص شده به طور مساوی بین تمامی زن‌ها تقسیم می‌شود یعنی در نهایت سهم کمتری به هر کدام از آنها می‌رسد.

اشتراک‌گذاری