نفقه فرزند بعد از طلاق

نفقه فرزند بعد از طلاق چگونه محاسبه می شود؟

طبق ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی، نفقه فرزند بعد از طلاق به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا اینکه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد. امروز در این مقاله میخواهیم درباره نفقه فرزند بعد از طلاق و نحوه پرداخت آن بگوییم. پس با ما همراه شوید..

نفقه طبق ماده 1107 کلیه نیازهای عادی و متناسب با وضعیت زن می‌باشد مانند مسکن و پوشاک، غذا، اثاثیه و هزینه های پزشکی و بهداشتی و خادم. در صورت عادت یا نیاز به دلیل نقص یا بیماری، نفقه با توجه به شرایط اجتماعی و خانوادگی همسر توسط دادگاه تعیین می گردد و مرد تحت هر شرایطی موظف به پرداخت آن به زن است.

نفقه فرزند بعد از طلاق توافقی

نفقه حتی وقتی مادر عهده دار حضانت فرزندان باشد وظیفه قانونی پدر است. مطابق ماده 1999 قانون مدنی، پدر وظیفه پرداخت و تأمین نفقه فرزند را دارد و اگر پدر فوت کرده یا قادر به پرداخت نفقه فرزند نباشد. نفقه توسط پدربزرگ پرداخت می شود و اگر پدربزرگ پدری در قید حیات نباشد یا نتواند نفقه بدهد، مادر مسئول خواهد بود.

نفقه فرزند بعد از طلاق توافقی

به دلیل تورم و افزایش قیمت ها، میزان نفقه قابل تنظیم است، بنابراین مادر می تواند برای تنظیم میزان نفقه به دادگاه مراجعه کند.

وکلای پایه یک دادگستری که اسامی آنها در لینک درج شده قرار گرفته است میتوانند به شما در این زمینه کمک کنند.

نفقه فرزند نامشروع بعد از طلاق

فرزند نامشروع که حق نفقه ندارد. زیرا ممکن است منتسب به پدر نباشد و یا بدون رعایت موازین شرعی و قانونی فرزند متولد شده باشد که لازمه پرداخت نفقه اثبات نسب بوده و اگر موارد دیگری وجود داشته باشد که توافق تولد فرزند به یکی از آن دو نفر (زن و مرد) در صورت تولد تعلق گیرد. ملاک رأی دادگاه است.

پرداخت نفقه فرزند پس از فوت پدر

پرداخت نفقه فرزند پس از فوت پدر که طبق ماده 1199 قانون مدنی نفقه وی به عهده پدربزرگ وی می باشد. در غیاب پدربزرگ پدری نفقه به عهده مادر است.

اگر مادر زنده نیست یا قادر به پرداخت نفقه نباشد، نفقه برای اجداد مادری و پدری اجباری است و اگر چند پدربزرگ و مادربزرگ از نظر خویشاوندی برابر باشند، آنها باید نفقه را از نظر سهم برابر بپردازند.
بنابراین، همانطور که آنها در صورت مرگ کودک از کودک به ارث می برند، قانونگذار نیز حق حضانت و پرداخت نفقه را به آنها سپرده است.

مدارک مورد نیاز برای نفقه فرزند بعد از طلاق

پدلیل لازم برای ادعای نفقه هرگونه شهادت یا تعهداتی است که بی نتیجه مانده باشد یا احکامی که قبلاً صادر شده و از حکم به عمل تبدیل نشده است و اقرار پدر در این باره گواه ادعاست.

نفقه فرزندان بالای 18 سال

نفقه فرزندان از بدو تولد تا 18 سالگی و تا پایان تحصیلات بر عهده پدر است. اما نفقه دختر تا زمانی که ازدواج نکرده باید توسط پدر باید پرداخت شود.

چنانچه فرزند معلول باشد و نتواند مخارج خود را تامین نماید با توجه به مدارک پزشکی قانونی نفقه فرزند پسر بعد از 18 سالگی نیز بر عهده پدر است و نفقه فرزند دختر نیز تا زمانی که ازدواج کند بر عهده پدر خواهد بود.

نفقه فرزندان بالای 18 سال

آیا پرداخت نفقه بعد از طلاق تا سن رشد کودک است؟

نفقه فرزند بعد از طلاق فقط تا رسیدن به سن رشد نیست، بلکه پس از آن هم طبق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم کند، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده (در صورت داشتن توانایی مالی) ملزم به تأمین مخارج فرزند کبیر هستند.

بر اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

 

اشتراک‌گذاری